Verschil tussen gevaarlijke stoffen en gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen tegen gevaarlijke goederen

De termen gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen worden vaak op werkplekken gebruikt om te verwijzen naar voorwerpen die de kans hebben op mensen te beschadigen. Er kunnen ernstige ongevallen zijn met betrekking tot werknemers op werkplekken bij het omgaan met deze twee groepen of categorieën stoffen. Er blijft echter verwarring in de gedachten van de werknemers over de vraag of de stof of het product gevaarlijk of gevaarlijk is omdat ze geen definitieve definitie hebben. Er zijn veel die beide soorten stoffen als zelfde of synoniem behandelen. Er zijn echter verschillen tussen gevaarlijke en gevaarlijke goederen die in dit artikel worden gemarkeerd ten behoeve van de lezers.

Gevaarlijke goederen

Als er gevaarlijke of gevaarlijke stoffen zijn voor mensen, goederen of zelfs voor het milieu van bepaalde producten, worden ze aangeduid als gevaarlijke goederen. Dit gevaar kan zijn door hun inherente eigenschappen, zoals hun giftige inhoud, ontvlambaarheid of zelfs hun reactiviteit tegen andere stoffen of chemicaliën. Als de goederen zodanig zijn dat ze brand of explosie kunnen veroorzaken, worden ze zo gevaarlijk genoemd. Ze zijn gevaarlijk, zelfs als ze corrosie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Zo wordt duidelijk dat zowel fysieke als chemische effecten van producten verantwoordelijk zijn voor het krijgen van ze als gevaarlijke goederen. Er zijn veel verschillende klassen waarin gevaarlijke goederen zijn verdeeld in. Deze klassen omvatten explosieven, gassen, brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, giftige vaste stoffen en vloeistoffen, radioactieve stoffen, corrosieve en zure stoffen enz.

Gevaarlijke stoffen

De stoffen of producten die door werknemers op een werkplaats worden gebruikt, worden als gevaarlijk beschouwd als ze schadelijke gezondheidseffecten hebben, zowel op korte als lange termijn. Veel van de gevaarlijke stoffen zijn de dagelijkse producten die we zien en gebruiken in ons dagelijks leven, zoals verven, reinigingspoeders, lijmen en vloeistoffen. Het is echter hun middellange termijn en chronische gezondheidseffecten die hen als gevaarlijke stoffen kunnen classificeren. Sommige mensen lijken vatbaar voor schadelijke gevolgen voor de gezondheid van deze stoffen, terwijl anderen gemakkelijk deze gezondheidseffecten kunnen weerstaan. Sommige mensen melden misselijkheid, duizeligheid, waterige ogen en jeuk en irritatie op de huid door in contact te komen met gevaarlijke stoffen, terwijl er mensen zijn die dermatitis of zelfs kanker van de huid veroorzaken door deze gevaarlijke stoffen op de lange termijn.

Wat is het verschil tussen gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen?

• Gevaarlijke stoffen zijn die welke zijn geclassificeerd op basis van hun gezondheidseffecten op mensen.

• Gevaarlijke goederen zijn goederen die de kans hebben op mensen, goederen of het milieu te schaden.

• Gevaarlijke stoffen omvatten verf, waspoeder en veel andere onschadelijk uitziende stoffen die op sommige of langere termijn schadelijke effecten op de gezondheidsgevaren kunnen opleveren.

• Gevaarlijke goederen kunnen onmiddellijk lichamelijke of chemische schade door brand, explosie veroorzaken , corrosie, enz. Deze omvatten brandbare vaste stoffen en vloeistoffen, gassen, radioactieve materialen, enzovoort.

• Er zijn veel producten die onder beide categorieën zijn ingedeeld en daarom worden veiligheidsvoorschriften van beide categorieën toegepast op dergelijke producten.