Verschil tussen GATT en GATS

GATT vs GATS

Als u het dialoogproces over de internationale handel heeft gevolgd die is vastgesteld in beweging door de VN in 1947, bent u waarschijnlijk bewust van GATT en GATS. Dit zijn overeenkomsten die betrekking hebben op de handel in goederen en diensten respectievelijk om de internationale handel te stimuleren. Er zijn overeenkomsten in GATT en GATS hoewel er veel verschillen zijn waarover in dit artikel wordt gesproken.

Wat is GATT?

Het was op verzoek van de Conferentie van de Verenigde Naties over Handel en Werkgelegenheid dat de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) in 1947 werd opgericht en de landen die het akkoord ondertekenden, gingen door middel van 8 ontstellende ronden in Genève in 1947 naar Doha in 2001 akkoord gaan met regels en voorschriften voor de internationale handel. Deze beraadslagingen waren een onderdeel van het verlagen van tarieven en andere taken om de internationale handel te versterken. Als de deelnemende landen het idee van de Internationale Handelsorganisatie, een ander orgaan dat door de VS werd voorgesteld, niet in de gaten kon komen, werd de Wereldhandelsorganisatie in 1995 van kracht en vervangde de GATT. Vandaag wordt meer dan 90% van de internationale handel uitgevoerd onder de richtsnoeren van de GATT die zich ontwikkeld hebben over een periode van bijna een halve eeuw. GATT is verantwoordelijk voor de verlaging van de tarieven over de hele wereld en heeft geleid tot een veel hoger volume van de goederenhandel.

Wat is GATS?

De oprichting van GATS vond plaats in 1986. GATS staat voor de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten en hoewel het voor een meerderheid van de handel internationaal geldt, was het verrassend geen deel van de GATT voor een aantal jaren. Maar de grieven van de handel in diensten zouden lang niet kunnen worden genegeerd, met het gevolg dat GATS in 1995 in de Uruguay-ronde van GATT in werking is getreden. De bepalingen van GATS zijn vergelijkbaar met die van de tegenpartij genaamd GATT, maar terwijl de GATT handel in goederen (goederen) betreft, zijn de bepalingen van GATS van toepassing op de handel in diensten.

Vandaag zijn bijna alle leden van de WTO ook lid van GATS en volgen de richtsnoeren die aan de lidstaten zijn uitgegeven.

Wat is het verschil tussen GATT en GATS?

• GATT was de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel, terwijl GATS een Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten is van toepassing. • Terwijl GATT uitsluitend handel in goederen betreft, is GATS van toepassing op de handel in diensten.

• Het was in de Uruguay-ronde van GATT in 1995 dat GATS uiteindelijk tot stand kwam.