Verschil tussen fictie en fantasie

Fiction vs. Fantasy

Op het eerste gezicht lijken fictie en fantasie hetzelfde te zijn. Het zijn woorden die zijn gegrond in een soortgelijk principe van de niet-waarheid. Als iemand het verschil tussen de twee kon zien, zouden hun betekenissen vervaagd kunnen worden. Daarom zijn veel experts overeengekomen om de twee termen te voorzien van hun eigen kenmerken, zodat er een duidelijk onderscheid tussen hen bestaat.

In de eerste plaats is er een verschil in de aard van de concepten die te maken hebben met fictie en fantasie. Dus als de bewering betrekking heeft op concepten van draken, prinsessen, tovenaars en dergelijke, dan is het min of meer een fantasie. Wanneer de claim betrekking heeft op concepten van buitenaardse wezens, cyborgs en dergelijke, dan maakt het deel uit van fictie. Met betrekking tot de persona-draken en -wizards worden deze elementen als archetypen beschouwd. Ze leven in een uniek archetypisch landschap dat grotendeels wordt beïnvloed door cultuur (meestal de Europese cultuur). Met buitenaardse wezens en cyborgs worden deze elementen afgebeeld in een landschap dat zowel een grote technologische, als sociale verandering heeft ondergaan. Het zijn dus persona's die verschillen van wat er op dit moment bestaat.

Ten tweede verschillen fictie en fantasie in hoe ze worden waargenomen. Ja, zonder twijfel, beide zijn onbekende begrippen, maar in het geval van fictie wordt het onbekende behandeld als iets dat moet worden begrepen, want het kan grote veranderingen in de huidige wereld veroorzaken. Maar in de fantasie moet het onbekende element worden gekoesterd, omdat het van nature vreemd is.

Ten derde kunnen ze ook verschillen in instellingen. Draken en wizards worden bijvoorbeeld meestal op de vorige tijdlijn geplaatst. Dit betekent dat ze min of meer in het verleden hebben plaatsgevonden. Vanwege dergelijke kenmerken worden de meeste van deze in het verleden onbekende concepten als fantasieën beschouwd. Maar met fictie worden de concepten in de toekomst vaak toegepast, zoals in geavanceerde technologieën en andere levensvormen in de ruimte.

Om concretere voorbeelden van fictie te geven, zijn enkele van de meest populaire thema's: tijdreizen, wormgaten, aliens en superintelligente robots. Fantasie omvat concepten zoals sprekende dieren en planten.

Ten slotte is fictie veel dichter bij de feiten, of zijn ze allemaal gebaseerd op feiten. Hoewel ze nog steeds niet waar zijn, zijn ze bijna altijd waarschijnlijk waar. Omgekeerd zijn fantasieën vaak concepten die wetenschappelijk onmogelijk zijn, zoals in het geval van sprekende planten en vliegende paarden. Dit zijn degenen die niet echt bestaan ​​in het echte leven.

1. Fictie hangt nauw samen met ongelooflijke wetenschap en geavanceerde technologieën, terwijl fantasieën dichter bij een archetypisch landschap worden gebracht dat cultureel is beïnvloed, zoals het concept van draken.

2. Fictie is bedoeld om begrepen te worden, terwijl fantasieën meer begrippen zijn om geliefd en gekoesterd te worden.

3. Over het algemeen wordt de meeste fictie in de futuristische tijdlijn geplaatst, terwijl de meeste fantasieën in het verleden worden geplaatst.