Verschil tussen rij en rij

Drive vs Lane

Drive en de rijbaan zijn doorgangen en worden vaak gebruikt in plaats van elkaar, maar er is eigenlijk een onderscheid tussen de twee.

Aandrijving

Een aandrijving, ook wel een oprit genoemd, is een kleine weg voor het passeren van voertuigen in gebieden die afgesloten zijn van de hoofdweg. Een aandrijving zal meestal op een particulier eigendom verblijven en is in de meeste gevallen door de eigenaar zelf opgericht om het passagier voor het passeren van zijn eigen voertuig te bieden. De meeste aandrijvingen worden niet door de overheid ontwikkeld en zijn niet opgenomen in het openbare onderhoud, zoals straatvegen en sneeuwblazen.

Baan

Een baan is een algemene term voor een weg waarop voertuigen doorgaan om grote afstanden te dekken. Lanes zijn overheid eigendom en dienen als de primaire wegen die door het publiek worden toegankelijk. In grote steden worden de rijstroken meestal naast elkaar geplaatst om een ​​belangrijke snelweg te vormen voor een grotere voertuigdichtheidsdichtheid. In kleine steden bestaan ​​hun hoofdwegen gewoonlijk uit slechts een of twee rijstroken.

Verschil tussen Drive en Lane

Het meest voor de hand liggende verschil tussen een rij en een baan is de eigendom. Een baan is gevestigd op overheidsgebouwen en is open voor openbaar gebruik, terwijl de aandrijvingen uitsluitend uitsluitend mogen worden gebruikt door de eigenaren van de prive-terreinen waarop zij zijn geplaatst. Sommige aandrijvingen krijgen specifieke thema's om de uitstraling van het pand te verbeteren, terwijl de rijstroken alleen de nodige markeringen moeten krijgen om verkeer te ondersteunen en veilige afstanden tussen voertuigen te handhaven, met name die welke in tegengestelde richting reizen. Sommige rijstroken, in het bijzonder die in de grote snelwegen, hebben een midden tussen de tegenovergestelde rijstroken.

De gemeenschappelijke betekenis die aan deze twee termen wordt gegeven, kan in jouw omgeving acceptabel zijn, maar je moet er op andere plaatsen voor zorgen, omdat ze verschillende betekenissen van de aandrijving en de baan kunnen gebruiken.

In het kort:

• Een aandrijving is een kleine weg die zich op particulier bezit bevindt, meestal als een doorgang naar een garage van de hoofdweg.

• Een baan is een openbare weg die smal of breed kan zijn en met markeringen om de positie van de voertuigen aan te geven.