Verschil tussen Dividend en Dividendrendement

Belangrijkste verschil - Dividend versus Dividendrendement

Het belangrijkste verschil tussen dividend- en dividendrendement is dat dividend het rendement is voor het eigendom van aandelen in een vennootschap terwijl dividendrendement het dividend is dat een bedrijf betaalt als een aandeel van de aandelenprijs. Beleggers kopen aandelen in een bedrijf met de verwachting van een rendement door prijsverhogingen en dividenden. Een gunstig dividend per aandeel en dividendrendement zijn essentieel om bestaande aandeelhouders te behouden en om nieuwe beleggers aan te trekken.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is een dividend
3. Wat is een dividendresultaat
4. Vergelijking naast elkaar - Dividend versus dividendresultaat
5. Samenvatting

Wat is een Dividend?

Dividend wordt gedefinieerd als het rendement dat betaald wordt voor de eigendom van aandelen in een bedrijf. Dividendbetalingen kunnen twee hoofdvormen hebben, bekend als cash dividend en stock dividend.

Cash Dividend

Cash dividend wordt uitgekeerd uit de nettowinst en heeft de voorkeur aan veel aandeelhouders, aangezien het een constante stroom van inkomsten biedt. Cash dividends zijn belastbaar als inkomen zodra ze door aandeelhouders zijn ontvangen. Hier wordt het dividend betaald op basis van het aantal aandelen dat door de aandeelhouders wordt gehouden.

E. g. DGH Company verklaart een contante dividend van $ 0. 65 per aandeel. Aandeelhouder B heeft momenteel 3, 200 aandelen in DGH, dus ontvangt een dividend van $ 2, 080.

Dividend per aandeel (DPS) is een belangrijke beleggersverhouding die aandeelhouders bezighouden, die de som van dividenden die voor de uitstaande aandelen worden berekend, berekent. Dividend per aandeel wordt als volgt berekend.

Dividend per Aandelen = Totaal Dividenden / Aantal Uitstaande Aandelen

Aandelenuitkering

Aandelenuitkering, ook aangeduid als ' Scripdividend ', omvat het toewijzen van extra aandelen aan de bestaande aandeelhouders op basis van het aandeel van het huidige aandeelhouderschap. Dit gebeurt meestal wanneer de onderneming in het lopende boekjaar verlies verliest, zodat er geen uitkering kan worden uitgekeerd als dividend, of gewoon omdat het bedrijf alle winst in het bedrijf wil herbeleven zonder dat er een cashuitstroom wordt uitgevoerd.

E. g. AVC Company verklaart een aandelendividend waar aandeelhouders één extra aandeel ontvangen voor elke 5 aandelen. Aandeelhouder H heeft momenteel 4000 aandelen in AVC, en ontvangt dus 800 extra aandelen in navolging van het aandelendividend.

Dividenden worden betaald voor zowel gewone als voorkeursaandelen, terwijl de structuur van de betalingen vaak verschilt tussen de twee. Voorkeurs aandeelhouders ontvangen dividenden voorafgaand aan gewone aandeelhouders en als ze in een bepaald boekjaar geen dividend zijn betaald, worden deze dividenden in het komend volgend jaar door de vennootschap betaald. Deze soorten dividenden worden genoemd als 'cumulatieve preferentiedividenden'.

Figuur 01: Dividend is het rendement om aandelen in een bedrijf te houden

Wat is dividendrendement?

Dividendrendement is de financiële ratio die het bedrag van dividenden aangeeft dat een bedrijf betaalt als een deel van de aandelenprijs. Dividendrendement wordt berekend aan de hand van onderstaande formule en wordt uitgedrukt als percentage.

Dividendrendement = Dividend per Aandeel / Prijs per Aandeel * 100

Er zijn twee hoofdtypes dividendrendement, namelijk aftrek van dividendrendement en dividendrendement.

Opbrengstverschilverdeling

Opbrengstverschillen op dividenden wijzen op de feitelijke dividenduitkeringen van een bedrijf ten opzichte van de koers van het vorige boekjaar. Wanneer toekomstige dividendbetalingen moeilijk kunnen voorspellen, wordt de opbrengst van dividenden een stabiele waardewaarde.

Doorstapend dividendresultaat

Doorlopend dividendrendement geeft een schatting van het dividend van een jaar uitgedrukt als een percentage van de huidige aandelenkoersen. Wanneer toekomstige dividendbetalingen voorspelbaar zijn, wordt het gebruik van dividendresultaat voorwaarts gunstiger.

Een hoger dividendrendement geeft aan dat het bedrijf hoge dividenden betaalt. Dit wordt vaak gezien als een positieve praktijk van meerderheidsaandeelhouders. Als echter een hoog dividend over vele jaren wordt gehandhaafd, blijkt dat het bedrag van de in het bedrijf geïnvesteerde middelen minder bedraagt. Dit wijst op zijn beurt dat het bedrijf niet over voldoende beleggingsopties beschikt.

Wat is het verschil tussen Dividend en Dividendrendement?

- diff Artikel Midden voor Tabel ->

Dividend versus Dividendrendement

Dividend wordt gedefinieerd als het rendement dat betaald wordt voor de eigendom van aandelen in een bedrijf. Dividendrendement geeft aan hoeveel dividenden een bedrijf betaalt als een aandeel van de aandelenprijs.
Ratio
Dividend per aandeel wordt berekend als (Totale dividenden / Aantal uitstaande aandelen). Dividendrendement wordt berekend als (Dividend per Aandeel / Prijs per Aandeel * 100).
Soorten
Dividenden kunnen ofwel contant dividend of aandelen dividend zijn. Trailing dividendrendement en dividendrendement op dividenden zijn twee soorten dividendrendement.
Afhankelijkheid
Het verschuldigde dividend hangt af van het netto-inkomen dat binnen een boekjaar is gemaakt. Dividendrendement is afhankelijk van het uitbetaalde dividend en de aandelenkoers.

Samenvatting - Dividend vs Dividendrendement

Dividend- en dividendrendement is gebaseerd op hetzelfde concept; Het verschil tussen dividend- en dividendrendement is dat dividend het rendement is voor het bezit van aandelen en wordt berekend door het dividend per aandeel, terwijl dividendrendement aangeeft hoeveel dividenden worden betaald als een aandeel van de aandelenkoers.Veel bedrijven proberen stabiele dividenden te behouden met een opwaartse trend, aangezien de meerderheidsaandeelhouders zich niet aan vluchtige dividenden houden. In sommige gevallen kunnen aandeelhouders echter ook beweren dat zij de voorkeur geven aan het bedrijf om meer beleggingsmogelijkheden te volgen, en zijn daarom bereid om in bepaalde jaren beperkt dividenden te verkrijgen.

Referenties:
1. "Dividend per aandeel - DPS. "Investopedia. N. p. , 16 maart 2008. Web. 09 april 2017.
2. Ross, Sean. "Wat is het verschil tussen opbrengst en dividend? "Investopedia. N. p. , 13 jan. 2015. Web. 10 april 2017.
3. "Stock Dividends vs Cash Dividends - Boundless Open Textbook. "Grenseloos. Onbeperkt, 26 mei 2016. Web. 10 april 2017.

Image Courtesy:
1. "Lehigh Valley Railroad Dividend Chart" door JimIrwin - Eigen werk (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia