Verschil tussen afgeleide en integrale

Derivaten vs Integral

Differentiatie en integratie zijn twee fundamentele operaties in Calculus. Ze hebben talrijke toepassingen op verschillende gebieden, zoals Wiskunde, Techniek en Natuurkunde. Zowel afgeleide als integrale bespreken het gedrag van een functie of gedrag van een fysieke entiteit waarover wij geïnteresseerd zijn.

Wat is afgeleide?

Stel dat y = ƒ (x) en x 0 in het domein van ƒ is. Dan lim Δx → ∞ Δy / Δx = lim Δ x → ∞ [ƒ (x 0 + Δx) - ƒ (x 0 )] / Δx heet de momentane veranderingssnelheid van ƒ bij x 0 , voorzover deze limiet eindig bestaat. Deze limiet heet ook de afgeleide van at en wordt aangeduid met ƒ (x).

De waarde van het afgeleide van een functie f op een willekeurig punt x in het domein van de functie wordt gegeven door lim Δ x → ∞ < [ƒ (x + Δx) - ƒ (x)] / Δx. Dit wordt aangeduid met een van de volgende uitdrukkingen: y, ƒ (x), ƒ, dƒ (x) / dx, dƒ / dx, D x y.

Voor functies met meerdere variabelen definiëren we gedeeltelijk afgeleid. De gedeeltelijke afgeleide van een functie met meerdere variabelen is zijn afgeleide ten opzichte van één van die variabelen, ervan uitgaande dat de andere variabelen constanten zijn. Het symbool van het partiële afgeleide is ∂.

Geometrisch kan het afgeleide van een functie worden geïnterpreteerd als de helling van de curve van de functie ƒ (x).

Wat is integraal?

Integratie of anti-differentiatie is het omgekeerde proces van differentiatie. Met andere woorden, het is het proces van het vinden van een originele functie wanneer het afgeleide van de functie wordt gegeven. Daarom kan een integraal of een anti-derivaat van een functie ƒ (x) als, ƒ (x) =

F (x) worden gedefinieerd als de functie F (x), voor alle x in het domein van ƒ (x). De uitdrukking ∫ƒ (x) dx geeft de afgeleide van functie ƒ (x) aan. Als ƒ (x) =

F (x) dan is ∫ƒ (x) dx = F (x) + C, waar C een constante, ∫ƒ (x) dx heet het onbepaalde integraal van ƒ (x). Voor elke functie ƒ, die niet noodzakelijkerwijs niet-negatief is en gedefinieerd wordt op het interval [a, b],

a b ƒ (x) dx heet de definitieve integrale ƒ op [a, b]. Het bepaalde integraal

a b ƒ (x) dx van een functie ƒ (x) kan geometrisch worden geïnterpreteerd als het gebied van het gebied begrensd door de kromme ƒ (x ), de x-as en de lijnen x = a en x = b. Wat is het verschil tussen afgeleide en integrale?

• Derivaat is het gevolg van de procesdifferentiatie, terwijl integraal het gevolg is van de procesintegratie.

• Afleiden van een functie vertegenwoordigen de helling van de curve op een bepaald punt, terwijl integraal het gebied onder de kromme vertegenwoordigen.