Verschil tussen kredietverzekeringen en debiteurenverplichtingen

Kredietverkopen tegen vorderingen op rekeningen

Zoals het merendeel van de Bedrijfsorganisaties bieden tegenwoordig kredietfaciliteiten aan hun klanten. Het is zeer handig om het verschil tussen kredietverkopen en debiteuren te kennen. Bedrijven maken het mogelijk om te betalen voor de goederen en diensten die zij later kopen (binnen specifiek gegeven / overeengekomen periode) nadat de aankoop is gemaakt. Dit proces staat bekend als kredietverkoop. Als gevolg van de verkoop van goederen op kredietbasis bestaan ​​er debiteuren (handelsdebiteuren). Debiteuren zijn het totaalbedrag dat de klanten verschuldigd zijn voor de organisatie te betalen. Beide concepten bestaan ​​uit hetzelfde fenomeen, maar er zijn significante verschillen tussen kredietverkoop en debiteuren. Het belangrijkste verschil is dat kredietverkoop een inkomen genereerbaar item is, dat in de winst- en verliesrekening voor bepaalde periodes is opgenomen, terwijl de debiteuren bekend staan ​​als een kortlopend (actief) actief, opgenomen in de balans tot op een bepaalde datum.

Wat zijn Credit Sales?

Kredietverkoop betreft niet-geldverkoop, waarbij klanten de betaling van de goederen of diensten die zij later kopen, mogen betalen. Hier heeft de koper de mogelijkheid om in de toekomst de goederen te betalen door het volledige bedrag in één betaling of in kleine vaste termijnen over een door beide partijen overeengekomen periode.

Wat zijn debiteuren vorderingen?

Debiteuren zijn het totaalbedrag dat door een klant aan de bedrijfsorganisatie verschuldigd is door de aankoop van goederen of diensten op kredietbasis. Aangezien dit bedrag eigendom is van de organisatie, maar nog niet ontvangen, wordt deze als een actief geïdentificeerd en opgenomen onder de lopende activa in de balans.

Vergelijkingen tussen Credit Sales en Debiteurenrekening

• Beide concepten zijn afkomstig uit hetzelfde punt, i. e. credit sales

• Gebruik dezelfde verzameling brondocumenten om transacties vast te leggen (Ex-Sales facturen)

Wat is het verschil tussen Credit Sales en Debiteuren?

• Kredietverkoop is een bron van inkomsten, terwijl debiteuren een actief zijn.

• Kredietverkopen zijn de resultaten in de stijging van het totale inkomen van de organisatie. Debiteuren komen overeen met de stijging van de totale activa van de organisatie.

• Kredietverkoop wordt weergegeven in de resultatenrekening onder verkoopcategorie. Debiteuren worden in balans opgenomen onder kortlopende activa.

• Kredietverkoop wordt berekend voor een bepaalde periode (Ex-Maandelijkse / jaarlijkse kredietverkoop). Debiteuren zijn een accumulatieve waarde. Deze waarde vertegenwoordigt het totaal te wijten aan klanten op een bepaalde datum.

• Kredietverkoop bepaalt de winstgevendheid van de onderneming terwijl de debiteuren de liquiditeit van de onderneming bepalen.

• Kredietverkoop is een onbeveiligde belofte die door de klanten wordt gemaakt op het moment dat de verkoop wordt gemaakt. Debiteuren kunnen ervoor zorgen dat de onzekerheid wordt beperkt, om oninbare schulden te compenseren (Ex: Oninbare schulden, Voorziening voor twijfelachtige schulden).

Verkopen van goederen op kredietbasis creëert debiteuren, i. e. een hangt af van andere. Kredietverkoop is een bron van inkomsten en wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, met name voor een bepaalde periode. In tegenstelling hiermee is debiteuren een type kortlopend actief, opgenomen in de balans van het boek van de rekeningen. Dit is de som van het totaalbedrag dat verschuldigd is, dus niet specifiek voor een bepaalde periode.