Verschil tussen contract en aankoopprijs

Belangrijkste verschil - Contract vs Aankooporder

Zowel contract- als inkooporder zijn twee manieren om een ​​vorm van overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden vaak gevonden in zakelijke en persoonlijke transacties en bieden geldigheid en onderscheidende voorwaarden waaronder een specifieke taak moet worden afgerond. Een inkooporder is een soort contract. Het belangrijkste verschil tussen contract en inkooporder is dat een contract een juridisch bindende overeenkomst is tussen twee of meer partijen die verplicht zijn om een ​​bepaalde taak te doen (of niet) terwijl een aankooporder ( PO) is een officieel aanbod dat door een koper aan een verkoper is uitgegeven, waarbij de toestemming wordt uitgesproken om een ​​hoeveelheid goederen te kopen tegen een overeengekomen prijs.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is een contractorder
3. Wat is een inkooporder
4. Vergelijking naast elkaar - Contract tegen aankooporder
5. Samenvatting
Wat is een contract?

Een contract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen die verplicht zijn om een ​​bepaalde taak te doen (of niet). Contracten kunnen worden gevormd in een zakelijke of persoonlijke zin; Het is echter op een gedetailleerde wijze in de wet beschreven. Volgens de wet moeten de volgende elementen aanwezig zijn in een overeenkomst om deze als een contract te classificeren.

Aanbod en acceptatie

Een intentie tussen partijen om bindende relaties te creëren
 • Betaling van de belofte
 • Goedkeuring van partijen
 • Capaciteit van de partijen bij handeling
 • Geldigheid van de overeenkomst
 • Een contract kan mondeling (uitdrukkelijk contract) of schriftelijk (schriftelijk contract) worden gesloten.
 • Express Contract

Een uitdrukkelijk contract is mondeling gesloten zonder een schriftelijke overeenkomst.

E. g. Persoon A en Persoon B sluiten een contract in waarbij Persoon A een auto aan Persoon X voor 605, 200 euro verkoopt. De oprichting van het contract is via een telefoongesprek gebeurd.

Schriftelijk contract

Schriftelijk contract is een overeenkomst waarbij de contractvoorwaarden schriftelijk of gedrukte versie zijn gedocumenteerd. Deze worden als geloofwaardiger beschouwd dan uitdrukkelijke contracten door het duidelijke bewijs.

E. g. Persoon X en Persoon Y zijn respectievelijk werkgever en werknemer. Zij schriftelijk een contract aangaan waarbij Person X Person Y aanraagt ​​om een ​​specifieke taak binnen een overeengekomen periode te voltooien.

In het bedrijfsleven zijn er verschillende soorten contracten die op maat gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de bedrijfsvereiste.Enkele zijn hieronder beschreven.

Verkoopverklaring

- Een document dat wordt gebruikt bij het overbrengen van goederen van een partij naar een ander

 • Aankooporder (hieronder beschreven)
 • Veiligheidsovereenkomst - Overeenkomst tussen een kredietgever en lener van een lening
 • Overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer die de arbeidsvoorwaarden bepaalt Distributeurovereenkomst
 • - Schetst de relatie met een distributeur Vertrouwelijkheidsovereenkomst
 • - Overeenkomst ter bescherming van de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie aan derden Figuur 01: Een contract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen.
 • Wat is een inkooporder? Een inkooporder (

PO

) is een officieel aanbod dat door een koper aan een verkoper is uitgegeven, waarbij de toestemming wordt uitgesproken om een ​​bedrag te kopen voor een overeengekomen prijs. Een inkooporder wordt aangeklaagd op basis van een PO-nummer. Op basis van de bestelling levert de leverancier of schip de aangekochte artikelen voor betaling, waar de inkooporder rechtsbescherming (contract) zal dienen. Bedrijven gebruiken bestellingen om de aankoop van producten en diensten van externe leveranciers te controleren.

Het voornaamste voordeel van een inkooporder is dat het de klant toelaat om na te gaan of er discrepantie bestaat tussen wat besteld en wat is ontvangen. Het vermindert ook de mogelijkheid tot fraude, aangezien alle relevante informatie zoals factuuradres, verzenddatum, hoeveelheden en prijs van een bestelling in de bestelbon opgenomen zijn. Vanuit het oogpunt van een leverancier is het handig om bij te houden wanneer betalingen op specifieke bestellingen zijn gedaan. In deze zin dient de bestelling als een gunstig document voor zowel de klant als de leverancier. Met technologische vooruitgang geven een aantal bedrijven elektronische inkooporders uit om de transactie uit te voeren en worden aangeduid als 'E-Procurement' of 'E-Purchase Requisition'. Figuur 02: Formaat van een bestelling Wat is het verschil tussen Contract en Aankooporder?

Contract vs Aankooporder

Een contract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer partijen die een verplichting creëren om een ​​bepaalde taak te doen of niet te doen.

Aankooporder (PO) is een officieel aanbod dat door een koper aan een verkoper is uitgegeven, waarbij de toestemming wordt uitgesproken om een ​​bedrag te kopen voor een overeengekomen prijs.

Gebruik

Contracten kunnen worden gevormd in een zakelijke of persoonlijke zin. Aankooporders kunnen alleen in zakelijke zin worden gevormd waar een overdracht van fysieke goederen bestemd is.
Vorm
Een contract kan mondeling of schriftelijk zijn. Een inkooporder is een schriftelijke overeenkomst.
Samenvatting - Contract vs Aankooporder
Het verschil tussen contract en inkooporder hangt voornamelijk af van het gebruik en het formulier waarin ze beschikbaar zijn. Een contract is een breder toepassingsgebied, terwijl de aankooporder een type contract is. Een contract geeft rechtsbescherming aan de betrokkenen, aangezien het een populaire manier is om een ​​overeenkomst te sluiten, aangezien een boete verschuldigd is indien een contract wordt geschonden.Alle benodigde informatie die relevant is voor het contract moet worden gespecificeerd om de effectiviteit ervan te verbeteren. Referentie:

1. "Basisconcept op contractrecht. "LinkedIn SlideShare. N. p. , 17 april 2015. Web. 25 mei 2017..

2. "Hoe werkt een inkooporder? "Chron. com. N. p. , n. d. Web. 25 mei 2017..

3. Dodd, Clare. "5 kritische voordelen van inkooporders voor kleine bedrijven. "Turbine. N. p. , 25 juni 2016. Web. 25 mei 2017..
Image Courtesy:
1. "Signature Contract Person Signing A Document" (CC0) via Maxpixel
2. "Aankoopformulier aanvraagformulier" Via zakboekreizen - Eigen werk (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia