Verschil tussen consignor en geadresseerde

Afzender tegen geadresseerde

Afzender en geadresseerde zijn woorden die vaak gebruikt worden bij het verhandelen en vervoeren van goederen van de verkoper naar de koper. De zendingshandeling verwijst naar het proces van het verzenden van goederen van de verkoper naar de koper en de afzender en geadresseerde zijn de partijen in de transactie. Afzender is de afzender van de goederen, terwijl de geadresseerde de ontvanger van de goederen is. Laten we eens kijken naar de twee woorden of concepten.

Afzender

Wanneer goederen door de fabrikant of de producent naar de koper worden gestuurd, wordt de handeling bedoeld als zending waar de eigenaren van de goederen de goederen naar hun agenten op een andere plaats sturen. De goederen die op deze wijze worden verzonden, worden als zending aangeduid terwijl de afzender de afzender wordt genoemd. In de parel van de vervoerder wordt de persoon die een zending of goederen levert die op een andere plaats wordt geleverd, een afzender genoemd. De vervoerder of vervoerder rekent de afzender op als de afzender en de eigendom van de goederen blijft bij de afzender totdat ze zijn afgeleverd aan de koper en hij heeft in totaal het vervoer en de prijs van de zending betaald. Het document dat door de vervoerder wordt opgesteld als contract, vult de naam van de afzender op als de afzender.

Geadresseerde

In een zending wordt de ontvanger van de goederen genoemd als geadresseerde. Een geadresseerde is slechts een ontvanger en niet de eigenaar van de goederen. Het eigendom wordt overgedragen, alleen wanneer de geadresseerde volledig voor de goederen aan de afzender heeft betaald. In veel gevallen is een geadresseerde slechts een agent die de goederen van de afzender ontvangt. Het is pas wanneer hij namens de afzender heeft gehandeld om de goederen te verkopen en de waarde van de goederen terug te geven na aftrek van zijn provisie en uitgaven die de eigendom aan hem overgedragen wordt.

Er dient te worden onthouden dat de persoon die de goederen ontvangt, altijd een geadresseerde in een zending is. Of hij de daadwerkelijke koper is of alleen een agent die de goederen ontvangt met het doel om te verkopen, is niet van belang voor de vervoerder die zijn naam als de geadresseerde in de documenten betreffende de zending treedt.

Wat is het verschil tussen Afzender en Geadresseerde?

• Een zending heeft altijd een afzender en een geadresseerde in het document dat door de vervoerder of de transporteur is opgesteld.

• Afzender is de afzender van een zending, terwijl de geadresseerde de ontvanger van de zending is.

• Geadresseerde kan een koper zijn of gewoon een agent die namens de afzender optreedt.

• De eigendom van de goederen of de zending blijft bij de afzender tot de goederen volledig door de geadresseerde zijn betaald.