Verschil tussen conditie en garantie

Voorwaarde vs Garantie

Bedrijven voeren vaak zakelijke transacties met consumenten en andere bedrijven. Om transacties op een veilige manier te kunnen uitvoeren is het belangrijk om een ​​contract voor de verkoop van goederen op te stellen die de voorwaarden, voorwaarden, rechten en juridische implicaties die de verkoop omringen, moeten vastleggen. Voorwaarden en garanties zijn twee dergelijke onderdelen van een verkoop van goederencontract. Deze componenten leggen de rechten, implicaties en voorwaarden uit die van toepassing zijn op de contractpartijen. Het volgende artikel geeft een uitgebreide toelichting op elke term en laat zien hoe deze bepalingen vergelijkbaar en verschillend zijn.

Voorwaarde

Voorwaarden zijn voorwaarden die moeten worden vervuld om het contract door te gaan. Deze voorwaarden kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn en zijn juridisch bindend. Ingeval de in de overeenkomst vermelde voorwaarden niet zijn voldaan, kan de partij die lijdt het contract opzeggen en is het niet wettelijk verantwoordelijk om de verkoop door te geven. Het voldoen aan de vastgestelde voorwaarden is essentieel voor het contract en indien een van de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd, worden overtreden (er is misschien meer dan één voorwaarde), wordt dit beschouwd als een schending van het gehele contract. Bijvoorbeeld, het bedrijf NUI gaat ermee akkoord 5000 rekenmachines te verkopen aan YTI Corp. Het verkoopcontract bevat echter een voorwaarde die verklaart dat NUI de rekenmachines zal inspecteren, controleer of ze van de kwaliteitsnorm zijn die eerder werd beloofd. In het geval dat de rekenmachines defect zijn, kan NUI het verkoopcontract annuleren en YTI levert geen rekenmachines aan NUI.

Garantie

Een garantie is een garantie die de koper van de verkoper ontvangt dat alle informatie over het product waar is. Dit kan zijn over de eigenschappen, functies, toepassingen of andere eisen van het product over het product in het algemeen. Er zijn twee soorten garanties; de uitgedrukte garantie en impliciete garantie. Een uitgedrukte garantie is wanneer de producent uitdrukkelijk aanspraak maakt op het product. Bijvoorbeeld, NUI kan beweren dat de rekenmachine in een goede werkende toestand moet blijven tot een jaar vanaf de datum van fabricage. Een impliciete aanspraak is een claim die niet uitdrukkelijk door de verkoper is gemaakt, maar is gecreeerd door een wet en garandeert dat een product voor een redelijke tijd in goede staat zal zijn en het doel waarvoor het is vervaardigd, kan voldoen . In het geval dat een garantie is geschonden, heeft de partij die lijdt het recht niet het contract te beëindigen.In plaats daarvan kunnen ze aanspraak maken op schade of ongemakken die zich voordoen.

Wat is het verschil tussen Conditie en Garantie?

Garanties en voorwaarden zijn essentieel voor de verkoop van goederencontracten om ervoor te zorgen dat beide partijen bij het contract voldoen aan de vorderingen of beloftes die in het contract zijn gemaakt. Voorwaarden zijn een essentieel onderdeel van het contract, en als de voorwaarden niet worden voldaan, kan de partij die lijdt het volledige verkoopcontract beëindigen. Een garantie daarentegen is niet zo essentieel als de voorwaarden en is een reeks aanspraken die de verkoper aan de koper geeft over de producten die worden verkocht. In het geval dat een garantie is geschonden, heeft de koper het recht aanspraak te maken op schadevergoeding.

Samenvatting:

Voorwaarde tegen garantie

• Garanties en voorwaarden zijn essentieel voor de verkoop van goederencontracten om ervoor te zorgen dat beide partijen bij het contract voldoen aan de vorderingen of beloftes die in het contract zijn gemaakt.

• Voorwaarden zijn voorwaarden die moeten worden vervuld om het contract door te gaan.

• Een garantie is niet zo essentieel als de voorwaarden; Het is een garantie dat de koper van de verkoper ontvangt dat alle informatie over het product waar is.

• Als de voorwaarden niet worden voldaan, kan de partij die lijdt het volledige contract opzeggen, maar in garantie is dit niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de koper het recht aanspraak te maken op schadevergoeding.