Verschil tussen communicatie en effectieve communicatie

Communicatie vs Effectieve Communicatie

Communicatie is een instrument dat stelt ons in staat om onze gedachten, gevoelens en meningen met anderen te delen. De mens communiceerde zelfs voor de ontwikkeling van de taal, en zelfs vandaag gebeurt veel communicatie via niet-verbale middelen, zoals lichaamstaal, tekens en symbolen en onze gezichtsuitdrukkingen. Mondelinge communicatie vormt echter de ruggengraat van alle communicatie. Er is een ander concept dat effectieve communicatie heet en wordt dezer dagen belangrijk. Het vergroten van de doeltreffendheid van communicatie en het maken van mensen begrijpen wat bedoeld is, is de essentie van effectieve communicatie. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de twee verwante begrippen.

Communicatie is het proces dat een persoon toelaat om iemand te laten kennen van zijn gedachten en gevoelens. Communicatie kan mondeling zijn met een gesproken taal, het kan geschreven worden als tekst op papier of sms, of het kan via lichaamstaal en oogcontact zijn. Het basisdoel van communicatie is het delen van meningen en gedachten. Mensen praten alleen met elkaar om hun ideeën en meningen te delen. Het delen van informatie en het gebruik van taal om anderen te overtuigen om ons standpunt te zien is de essentie van de communicatie. Communicatievaardigheden zijn zeer belangrijk en vormen de basis van onze interpersoonlijke relaties. In feite is ons succes in al onze inspanningen in het leven afhankelijk van hoe goed we met anderen communiceren.

Effectieve communicatie is een concept dat de nadruk legt op het belang van het feit dat onze productiviteit en efficiëntie toeneemt wanneer we naar een bericht luisteren en erop reageren nadat we het hebben begrepen op de manier waarop het was bedoeld door de afzender. Het is een feit dat in het leven, in het bedrijfsleven of in een organisatie, een goede behoefte heeft om goed te communiceren met collega's en superieuren. Het is een feit dat elk individu anders is en op een andere manier communiceert. De presentatie van een bericht of standpunt is niet alles wat er in communicatie staat. Natuurlijk is het belangrijk, maar even belangrijk is hoe je zich aanpast volgens de persoonlijkheid van de luisteraars om je standpunt te dragen.

Iedereen heeft verschillende wereldviews en kijkt naar dingen, mensen en problemen anders. Dit is wat effectieve communicatie een grote uitdaging maakt. Hoe dan ook, uw leeftijd en geslacht, het is makkelijk om een ​​effectieve communicator te zijn.Er zijn veel belemmeringen voor effectieve communicatie, zoals aannames die mensen maken over andere mensen en problemen, communicatiepatronen maken en terugkeren naar hen, een slechte luisteraar zijn enzovoort.

De context van de communicatie is van groot belang om de doeltreffendheid ervan te vergroten. Je weet hoe je met een klein kind moet praten en ook hoe je op een andere manier moet praten wanneer je voor je leraar of baas bent. Onze lichaamstaal vertelt veel over onze positieve bedoeling of het gebrek aan het tijdens communicatie. Voor een effectieve communicatie dient de luisteraar of de ontvanger hetzelfde bericht te krijgen van de inhoud, evenals onze lichaamstaal.

Wat is het verschil tussen communicatie en effectieve communicatie?

Communicatie is een tweerichtingsproces waar de spreker iets zegt en de luisteraar iets ontvangt. Echter, effectieve communicatie zorgt ervoor dat de ontvanger alleen het bericht krijgt dat de afzender van plan is te geven.

Communicatie kan mondeling, geschreven of zelfs via lichaamstaal zijn. Veel mensen zijn geen goede communicatoren en missen daardoor veel mogelijkheden. Het is echter mogelijk om effectieve communicatie te leren om je interpersoonlijke relaties te verbeteren. Dit wordt bereikt door het verwijderen van belemmeringen die zelfgemaakt zijn, zoals aannames. Er zijn ook technieken die leiden tot betere en effectieve communicatie.