Verschil tussen chemie en chemische techniek

Chemie tegen Chemische Ingenieurswese

chemie en chemische techniek behoren respectievelijk twee belangrijke wetenschappen en techniek. Terwijl chemie het basisvak is die diepgaande kennis van materie, energie en de reacties tussen verschillende stoffen verschaft, past chemische ingenieurswese alle door de scheikunde verkregen kennis toe op het maken van materialen die nuttig en efficiënter zijn voor de mensheid. Het kan beschouwd worden als toegepaste chemie, maar dan hebben we een aparte stroom genaamd toegepaste chemie. Daarom is het verschil tussen chemie en chemische techniek steeds meer verwarrend voor mensen. In dit artikel worden deze verschillen gemarkeerd voor de lezers.

Het is via chemie dat we alles inzicht krijgen over verschillende stoffen en hoe ze zich gedragen in een bepaalde conditie en ook hun interacties met andere stoffen. Het is de taak van chemische ingenieurs om het beste gebruik te maken van de interacties tussen stoffen en om producten en materialen te maken die nuttig zijn voor ons. De kennis die wordt verkregen door chemische studie wordt sterk gebruikt in chemische techniek, waarbij de principes van wiskunde en natuurkunde worden gecombineerd om producten die niet alleen veiliger zijn, te ontwerpen en te vervaardigen, maar ook het werk makkelijker te maken. In het algemeen is chemische techniek van groot nut op diverse gebieden, zoals ontwerp, onderzoek en ontwikkeling, veiligheid, milieubescherming en afvalbeheer.

Hoewel de chemie en de kennis die door materiaalstudie is afgeleid en hun eigenschappen zich in de kern van de chemische techniek bevindt, is chemische techniek meer gericht op het oplossen van praktische problemen en het ontwerpen van bruikbare en efficiëntere producten, rekening houdend met de veiligheid van mensen. Chemische techniek is een samenvoeging van chemische beginselen met andere takken van de wetenschap, zoals natuurkunde en wiskunde, om te komen tot ontwerpen die in het echte leven werken, waardoor efficiëntie en productiviteit worden verhoogd. In tegenstelling tot de algemene waarneming, besteden de chemische ingenieurs niet tijd om de basiseigenschappen van materialen te bestuderen. Ze richten zich eerder op het maken van bruikbare producten uit grondstoffen op de meest kosteneffectieve en veilige manier.

Terwijl een chemicus meer geïnteresseerd is in het begrijpen van de basisprocessen die betrokken zijn bij een chemische reactie, is een chemische ingenieur meer geïnteresseerd om het meeste uit een reactie te krijgen, omdat zijn taak is om de wereld veiliger te maken en beter door nieuwe processen en materialen. Dus chemische techniek is een toepassing van chemie die gebruik maakt van andere takken van de wetenschap. Een chemicus heeft meer kans om in onderzoekslaboratoria werkzaam te zijn, waar nieuwe geneesmiddelen worden gemaakt, terwijl een chemische ingenieur meer veelzijdig is om werk te krijgen in allerlei overheids- en particuliere sectoren.

Kortom:

Chemie vs Chemische Ingenieurswese

• Hoewel er veel overlapping bestaat, aangezien beide chemische eigenschappen van stoffen gebruiken, wordt een chemicus meer in wetenschappelijke laboratoria met proefbuizen in handen gezien, terwijl een chemische ingenieur gezien het ontwerpen van nieuwe materialen die voor ons nuttiger zijn.

• Chemie biedt diepgaande kennis van chemische eigenschappen van stoffen en hun reacties met andere stoffen. Aan de andere kant maakt een chemische ingenieur gebruik van deze kennis om nieuwe ontwerpen en producten te vinden die voor ons nuttiger zijn.

• Chemie levert input waar chemische techniek gebruik maakt van deze input om te werken aan nieuwe en betere producten.