Verschil tussen centrale bank en commerciële bank: centrale bank tegen commerciële bank centrale bank tegen commerciële banken en handelsbanken en bankbanken

centrale bank versus commerciële bank < Commerciële banken en centrale bank zijn belangrijke onderdelen van de algemene economie van het land. Terwijl commerciële banken producten en diensten aanbieden aan bedrijven en particulieren, biedt de centrale bank van het land producten en diensten aan de overheid en andere commerciële banken. Er zijn een aantal verschillen tussen de commerciële banken en de centrale bank in termen van de aangeboden diensten en producten, de klanten waaraan ze voldoen, hun verantwoordelijkheden, enz. Het volgende artikel geeft een duidelijk uitleg over elk type bank en legt de overeenkomsten uiteen en verschillen tussen commerciële banken en centrale bank.

Handelsbank

Handelsbanken zijn de banken die klanten direct bedienen. Commerciële banken bieden een breed scala aan bankproducten en diensten aan particulieren en bedrijven, en de aangeboden diensten zijn over het algemeen goed verzorgd voor de specifieke klantensegmenten waarmee commerciële banken omgaan. Commerciële banken bieden een scala aan depositoproducten aan particulieren en bedrijven, zoals het controleren van accounts, spaarrekeningen, deposito's, enz. Een van de belangrijkste functies van commerciële banken is leningen. Uitleningsproducten omvatten commerciële leningen, handelsfinanciering, hypotheek- en huisleningen, voertuigleningen, persoonlijke leningen, enz. Commerciële banken bieden ook een aantal diensten aan hun klanten, zoals beveiligingsinfrastructuur, brievenbrieven, het verstrekken van vreemde valuta, enz.

Centrale Bank

Centrale banken hebben geen rechtstreeks contact met klanten. In plaats daarvan staat de bank bekend als bank van de bank en beheert de hele bankindustrie. De centrale bank van het land handhaaft deposito's voor de overheid. De overheid stort fondsen op voor het verstrekken van medische verzekeringen, sociaal welzijn, werkloosheidsuitkeringen, enz. Centrale banken bieden kortlopende leningen aan de commerciële banken van het land. Deze leningen worden verstrekt voor banken voor hun overnachtingsfinanciering en worden geleverd tegen lagere rentetarieven dan de federale fondsenkoers. Centrale banken bieden een aantal diensten aan de federale overheid en andere commerciële banken, zoals het opruimen van fondsen tussen lidbanken, afgifte van overheidsobligaties, betaling van diverse sociale zekerheids- en Medicare-programma's, enz.

Centrale banken spelen ook een belangrijke rol bij het reguleren van het monitair beleid van het land. De centrale bank verhoogt of verlaagt de rentevoet, verhoogt of verlaagt reservevereisten, enz.De centrale bank formuleert bankregels en -regulaties en is tevens verantwoordelijk voor het toezien op de in acht genomen bankregels die worden gevolgd door het uitvoeren van regelmatige tests.

Wat is het verschil tussen de centrale bank en de handelsbank?

Handelsbanken bieden bankproducten en diensten aan particulieren en bedrijven. Centrale banken bieden producten en diensten aan de overheid en andere commerciële banken van het land. Hoewel er een aantal commerciële banken is in een land met veel vestigingen, is er slechts één centrale bank die toezicht houdt op de gehele bankoperatie. Centrale banken hebben de bevoegdheid om geld af te drukken en het land bewakingsbeleid te beheersen. Commerciële banken en de overheid houden rekeningen bij de centrale bank, aangezien de centrale bank de bank van de bankier en de banken van de overheid is. De centrale bank regelt het gehele banksysteem en balanseert fondsen tussen commerciële banken. Terwijl commerciële banken leningen aan particulieren en bedrijven aanbieden, bieden centrale banken leningen aan de handelsbanken.

Samenvatting:

Centrale Bank versus Commercial Bank

• Commerciële banken en centrale bank zijn belangrijke onderdelen van de algemene economie van het land.

• Commerciële banken zijn de banken die klanten direct bedienen. Commerciële banken bieden een breed scala aan bankproducten en diensten aan particulieren en bedrijven.

• Centrale banken hebben geen rechtstreeks contact met klanten. In plaats daarvan staat de bank bekend als bank van de bank en beheert de hele bankindustrie.

• Centrale banken hebben de bevoegdheid om geld af te drukken en het land bewakingsbeleid te controleren.

• Hoewel er een aantal commerciële banken is in een land met veel vestigingen, is er slechts één centrale bank, die producten en diensten aanbiedt aan de overheid en andere commerciële banken van het land.