Verschil tussen basisinkomen per aandeel en verdubbeld resultaat per aandeel

Basisverdiensten per aandeel tegen verontreinigde winst per aandeel | Basic EPS versus verdunning EPS

Verdiensten per aandeel is een berekening uitgevoerd om de winst te behalen die een bedrijf verwerven per aantal uitstaande aandelen. De winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel worden door veel vaak verward door de moeilijkheid waarmee veel mensen de betekenis van de 'verdunde' winst begrijpen. Verwaterde winst per aandeel heeft een andere betekenis dan de basis winst per aandeel, wat vrij subtiel kan zijn. Het volgende artikel beoogt de lezer een duidelijke toelichting te geven op wat wordt bedoeld met basis winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel, en verklaar duidelijk het verschil tussen de twee.

Wat is de basis winst per aandeel?

De basis winst per aandeel wordt als volgt berekend. Basis EPS = (netto inkomen - voorkeurdividend) / aantal uitstaande aandelen. De basis winst per aandeel meet het aantal dollars van het netto inkomen dat beschikbaar is voor een van de uitstaande aandelen van het bedrijf. De basis winst per aandeel is een maatstaf van winstgevendheid en wordt beschouwd als een belangrijke determinant van de ware prijs van een aandeel. Basis winst per aandeel wordt ook gebruikt in andere belangrijke financiële ratio berekeningen zoals de prijs-winstverhouding. Opgemerkt moet worden dat twee bedrijven vergelijkbare EPS-cijfers zouden kunnen genereren, maar één bedrijf kan dit doen door gebruik te maken van minder eigen vermogen, waardoor het bedrijf efficiënter zou zijn dan de onderneming die meer aandelen uitgegeven en op dezelfde EPS aankomt.

Wat is de verwaterde winst per aandeel?

De verwaterde winst per aandeel wordt berekend door rekening te houden met de aandelenopties, converteerbare obligaties (obligaties en aandelen), warrants en andere effecten die verdunning kunnen veroorzaken. De verwaterde EPS berekent de waarde van het EPS, indien de potentiële verwaterende effecten worden uitgeoefend. Voor een aandeelhouder van een onderneming is de verdunning in de EPS niet gunstig, omdat dit betekent dat het netto inkomen hetzelfde blijft terwijl de uitstaande aandelen veel groter kunnen worden. In dit geval zou het EPS-cijfer in grote mate worden gereduceerd. Bijvoorbeeld, een stevige XYZ kan vandaag de dag uitstaande aandelen van 1000 hebben, maar dat cijfer kan gemakkelijk worden verhoogd naar 3000 als gevolg van een omzetting van aandelen. Dit zou hun EPS-cijfer met 3 keer verminderen, wat behoorlijk verlies is, aangezien het netto-inkomen niet zal veranderen.

Wat is het verschil tussen basis winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel?

De belangrijkste overeenkomst tussen basis EPS en verdund EPS is de basisberekening die de basis vormt voor beide. De twee onderscheiden zich echter van elkaar, omdat basis EPS alleen de aandelen die momenteel uitstaande zijn, zullen overwegen en niet rekening houden met de potentiële verdunning die kan bestaan ​​uit converteerbare aandelen, opties, warrants, enz.De basis EPS zal altijd hoger zijn dan een verdund EPS, aangezien het verdunde EPS in meer uitstaande aandelen zal resulteren in berekeningen, maar zal hetzelfde netto inkomen gebruiken als in de basis EPS-berekening. Het is belangrijk om de verwaterde EPS te berekenen, aangezien er rekening wordt gehouden met de EPS die zou leiden tot het slechtst mogelijke scenario, indien alle mogelijke verdunning plaatsvond. Bovendien kan een investeerder niet bereid zijn aandelen aan te kopen die een significant verschil hebben tussen hun basis EPS en verwaterde EPS door het mogelijke negatieve effect dat een verwatering op de prijs van het aandeel kan hebben.

Wat is het verschil tussen basis EPS en verdund EPS?

• De belangrijkste overeenkomst tussen basis EPS en verdund EPS is de basisberekening die de basis vormt voor beide.

• De twee onderscheiden zich van elkaar, omdat basis EPS alleen de aandelen die momenteel uitstaande zijn, in overweging zullen nemen en in tegenstelling tot verdund EPS, geen rekening houdt met de potentiële verdunning die kan bestaan ​​uit converteerbare aandelen, opties, warrants, enz.

• De basis EPS zal altijd hoger zijn dan een verdund EPS, aangezien de verwaterde EPS in berekeningen resulteert in meer uitstaande aandelen, maar zal hetzelfde netto inkomen gebruiken als in de basis EPS-berekening.

• Een investeerder kan niet bereid zijn aandelen aan te kopen die een significant verschil hebben tussen hun basis EPS en verwaterd EPS als gevolg van het mogelijke negatieve effect dat verwatering in het aantal aandelen kan hebben op de prijs van het aandeel.