Verschil Tussen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag vs Financiële Jaarrekening

Jaarrekening is een overzicht van alle financiële activiteiten van een bedrijf en is voorbereid op een gestructureerde manier, zodat iedereen gemakkelijk kan begrijpen, vooral de beleggers, aandeelhouders en de SEC. Een jaarverslag bevat daarentegen veel meer dan enkelvoudige jaarrekening, hoewel het voornaamste doel is om alle relevante financiële informatie over het bedrijf aan alle stakeholders te verstrekken. Zo zijn er overeenkomsten in een financieel memorandum en een jaarverslag dat veel verwart en zij behandelen beide als hetzelfde, dat verkeerd is. In dit artikel worden de verschillen tussen de twee uiteengezet om alle twijfels uit de gedachten van lezers te verwijderen.

Een jaarverslag is als resultaatkaart van een student die aan het einde van het jaar is uitgegeven nadat hij alle examens heeft afgelegd. Het omvat de jaarrekening, de staat van het inkomen, de winst- en verliesrekening, de mutatieoverzicht, het kasstroomoverzicht. Maar voor een jaarverslag zijn deze jaarrekening enkelvoudige cijfers die de financiële gezondheid en de winst of het verlies aan het bedrijf weerspiegelen. Jaarverslag heeft een breder bereik en bevat een brief van de CEO van het bedrijf, details over nieuwe producten of diensten, toekomstplannen, introductie van de directeuren en het managementteam. Het is verplicht voor publieke bedrijven om informatie te bevatten die door de SEC vereist is.

Wat is het verschil tussen het jaarverslag en de jaarrekening?

Het verschil in het jaarverslag en de jaarrekening komt voort uit het basisdoel dat zij dienen. Het hoofddoel van de jaarrekening is om duidelijke cijfers en cijfers te presenteren, de financiële positie, de prestaties in het verleden en de veranderingen in de financiële positie van een bedrijf dat nodig is voor aandeelhouders en beleggers. Deze jaarrekening is transparant, gemakkelijk begrepen en vergelijkbaar met vergelijkbare organisaties. Alle activa, passiva, winst en uitgaven moeten gemakkelijk bereikbaar zijn uit deze jaarrekening. Het doel van een jaarverslag daarentegen is om een ​​breder beeld over het bedrijf te presenteren dan alleen financiële nummers. Het bespreekt producten, nieuwe markten; strategieën en richting die een bedrijf voornemens is in de toekomst te nemen, afgezien van alle financiële gegevens.

Jaarverslag vs jaarrekening

• Jaarrekening en jaarverslag van een bedrijf zijn verschillende documenten die verschillende belangen verschaffen aan alle belanghebbenden.

• Terwijl jaarrekening, zoals de naam impliceert, alle informatie over de financiële activiteiten van het bedrijf verstrekt, is het jaarverslag veel meer dan alleen cijfers die weerspiegelen in een financieel overzicht

• Het jaarverslag is ruimer en omvat, brief van de CEO, alsmede toekomstige plannen en strategieën van het bedrijf, afgezien van de jaarrekening.