Verschil tussen oud-grieks en modern grieks

Oud-Grieks tegen Modern Grieks

Oud-Grieks en Modern Grieks zijn twee vormen van de Griekse taal tussen welke sommige verschillen kunnen worden waargenomen in termen van de filologische veranderingen. Het is belangrijk om te weten dat Grieks behoort tot de Griekse groep van de Indo-Europese familie van talen. Deze groep bevat de andere dialecten waaronder Doric, Ionic en Attic. Het belangrijkste verschil tussen Oud-Grieks en Modern Grieks is de uitspraak. Echter, de belangrijkste waarneming die men kan maken ondanks deze verschillen is dat Oud-Grieks niet zo vreemd is aan Modern Grieks als Latijn is Spaans of Frans. Laten we dit in gedachten houden, laat ons meer informatie vinden over Oude Grieks en Modern Grieks.

Er wordt aangenomen dat het Oude Grieks in ongeveer 3000 jaar de vorm heeft van Modern Grieks. Vandaar dat ze beschouwd worden als verwante talen die tot dezelfde familie behoren, maar nog steeds een verschil maken tussen hen. Men kan zeggen dat het moderne Grieks voornamelijk uit het oude grieks is afgeleid. De gelijkenis tussen de twee vormen van Grieks is zowel in de fonologische als in de morfologische zin. Er is natuurlijk een verschil tussen de twee soorten Grieks als het gaat om hun woordvorming of morfologie.

Het is algemeen aanvaard dat een persoon die Modern Grieks heeft gestudeerd, minstens 50% van de oude Griekse teksten kan begrijpen. Hoewel de meeste wortels hetzelfde zijn in zowel het moderne als het oude grieks, is er een verschil in het gebruik van grammatica.

Het is belangrijk om te weten dat beide types ook een syntactisch verschil hebben. De syntaxis is de tak van vergelijkende filologie die betrekking heeft op de manier waarop de woorden worden aangesloten om een ​​zin te vormen. Met andere woorden, syntax behandelt zinvorming. Er wordt begrepen dat zowel oud als modern Grieks van elkaar verschillen in de manier waarop zinnen in hen werden gevormd.

Oude Grieks onderging veel veranderingen om het Moderne Grieks te worden. Deze veranderingen zijn zowel fonetisch als semantisch in karakter. Fonetische veranderingen zijn veranderingen die in het geluid plaatsvinden, terwijl semantische veranderingen de veranderingen zijn die geleidelijk in de betekenis van een woord plaatsvinden.

Wat is Oud-Grieks?

Oude Grieks is de vorm van de Griekse taal die in de wereld uit de 9e eeuw voor Christus tot de 6e eeuw nC bestaat. Wat de fonologie betreft, zijn er enkele interessante feiten. In het oude grieks zien we lange en korte klinkers, een aantal diftonen, single en double consonants en een toonhoogte accent.

Als het gaat om morfologie en syntaxis, heeft Ancient Greek functies zoals opatieve stemming, infinitve, dual number, dativease en participles.

Griekse Alfabeten

Wat is Modern Grieks?

Modern Grieks werd gevonden in 1453 AD. In de fonologie van het moderne Grieks zien we dat het toonhoogte accent is veranderd in stress accent, de meeste diftonen zijn verdwenen en alle consonanten en klinkers zijn kort.

Als het gaat om morfologie en syntaxis, verloren moderne Griekse functies zoals opatieve stemming, infinitve, dual number, dative case en participles. Modern Grieks heeft echter functies zoals gerund, hulpverwerkingsvormen voor bepaalde werkwoorden en modale deeltjes verkregen.

Wat is het verschil tussen Oud-Grieks en Modern Grieks?

• Periode:

• Oud-Grieks is de vorm van de Griekse taal die van de 9e eeuw voor Christus tot de 6e eeuw nC bestaat.

• Modern Grieks werd gevonden rond 1453 AD.

• Hoofdletters en kleine letters:

• Oud-Grieks had alleen letters van hoofdletters.

• In het moderne Grieks kunt u zowel hoofdstad als kleine letters of eenvoudige letters zien.

• Geluiden:

• Geluiden zoals [b], [d] en [g] bestonden in Oud-Grieks.

• Het moderne Grieks heeft geen [b], [d] en [g] zoals ze vervangen werden door zachter geluiden zoals [v], [en].

• Fonologie:

• In het oude grieks zien we lange en korte klinkers, een aantal diftonen, single en double consonants en een toonhoogte accent.

• In de fonologie van het moderne Grieks zien we dat het toonhoogte accent veranderd is naar stressaccent, de meeste diftonen zijn ontbrekend en alle consonanten en vokalen zijn kort.

• Morfologie en Syntaxis:

• Oud-Grieks heeft eigenschappen zoals opatieve stemming, infinitve, dubbel getal, datiefase en participaties.

• Modern Grieks heeft alle bovenstaande kenmerken verloren en heeft functies opgedaan zoals gerund, hulpwerkwoordvormen voor bepaalde werkwoorden en modale deeltjes.

Afbeeldingen Hoffelijkheid:

  1. Griekse alfabet door BishkekRocks (CC BY-SA 3. 0)