Verschil tussen Amish en Mennonite

Amish versus Doopsgezinde

Amish of Amish Doopsgezind zijn een zeer traditionele sekte of een subgroep van de Doopsgezinde Kerk. Grondlegger van deze sekte was Jakob Amman en zijn volgelingen werden bekend als Amish. Mennonieten zijn een christelijke groep van wederdopers die de leer van hun Zwitserse stichters volgen. De naam Doopsgezinden is ontleend aan de Fries Menno Simons die in zijn werken de leringen van de oorspronkelijke vreedzame Anabaptisten verwoordde.

Anabaptisten betekenen letterlijk: 'opnieuw Baptisten' geloven dat de zinvolle doop van een persoon in het geloof alleen kan gebeuren als het individu oud genoeg is om een ​​weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst van zijn leven. Alleen dan kan een individu zich echt engageren om zijn leven te leiden volgens de leringen van de heer. Zowel Amish Mennonites als Mennonites zijn anabaptisten. Afgezien hiervan zijn ze heel verschillend.

Waar de doopsgezinden van Amish zeer strikte en traditionele praktijken zijn gaan volgen, hebben de doopsgezinden de reputatie gevestigd zeer strikt volgelingen van geweldloosheid te zijn. Doopsgezinden zijn ook bekend als de vredeskerk.

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van Amish van de mennonieten is echter het Amish-verzet om moderne technologie te omarmen. Amish maakt heel weinig gebruik van technologie en onderhoudt over het algemeen heel weinig contact met de buitenwereld, niet meer dan nodig. Ze kleden zich in zeer traditionele outfits en leven in hele kleine hechte gemeenschappen. De mennonieten daarentegen kleden zich in eenvoudige kleding maar zijn over het algemeen niet van iemand anders te onderscheiden door hun kleding. Ze hebben geen problemen met het gebruik van technologie en houden ook geen afstand van de buitenwereld. Het Mennonite Central Committee heeft zich wereldwijd als rampenbestrijdingsorganisatie gevestigd. Niet alleen zijn de vrijwilligers direct na een ramp beschikbaar, maar ze plannen ook langetermijnprogramma's om naast de internationale hulpprogramma's te werken en ze aan te vullen. Ze hebben programma's voor hiv-getroffen bevolkingsgroepen in Afrika, Tsunami-slachtoffers in India en Thailand, door de oorlog getroffen gebieden in Afghanistan en het Midden-Oosten. De doopsgezinden hebben voedsel, dekens, hulpkits, drinkwater, onderwijs door het opzetten van scholen, hiv-voorlichting, etc.

Amish-doopsgezinde gemeenschappen houden over het algemeen diensten in privéwoningen van de leden. Naast hun sterke toewijding om een ​​eenvoudig leven te leiden door minimaal gebruik van technologie, zijn de Amish's ook vast overtuigd van Non-Resistance. Ze verdedigen zichzelf zelden om dezelfde reden in de rechtszaal. Leden die de kerkregels niet volgen, worden vaak geëxcommuniceerd maar krijgen de kans om hun gedrag te corrigeren en terug te keren naar de kerk.De doopsgezinden hebben hun eigen kerken maar leven niet in afzonderlijke gemeenschappen. Ze leven tussen de normale bevolking. Hoewel ze een eenvoudige en eenvoudige levensstijl beoefenen, zijn ze veel gematigder in het gebruik van moderne technologie en onthouden ze zich er niet van.

Samenvatting
1. Amish is een subgroep van mennonieten na Jakob Amman. Doopsgezinden volgen de leringen van vreedzame wederdopers gepopulariseerd door Friese Menno Simons.
2. Amish zijn zeer resistent tegen technologie, terwijl mennonieten in dit opzicht gematigd zijn.
3. Amish zijn strikte volgelingen van niet-afweer waar de mennonieten niet-gewelddadig zijn en een zeer sterk rampenbeheersysteem hebben opgezet.
4. Amish heeft een zeer sterke toewijding om een ​​eenvoudige levensstijl te leiden en in aparte hechte gemeenschappen te leven, maar de mennonieten leven tussen de normale gemeenschappen.