Verschil tussen Allude en Elude

Allude vs Elude

Er zijn veel paren woorden in Engelse taal die op dezelfde manier uitgesproken worden maar hebben verschillende betekenissen. Een dergelijk paar woorden is Allude en Elude waar het moeilijk wordt voor studenten van de Engelse taal om te onderscheiden tussen de twee woorden wanneer ze in een gesprek horen. Deze woorden maken het ook moeilijk voor studenten om het juiste woord in geschreven Engels te kiezen. In dit artikel wordt geprobeerd om onderscheid te maken tussen uitlaten en ontlopen door de betekenissen van de twee woorden te benadrukken, zodat lezers het juiste woord kunnen gebruiken, afhankelijk van de context.

Allude

Om indirect te verwijzen is 'te allude'. Dit betekent dat allude een werkwoord is dat betrekking heeft op het vermelden van iemand of iets, maar op minder directe wijze. Het is alsof je een idee geeft van iets of iemand, in plaats van de persoon of het object direct te noemen. Als je iemand of iets aanwijst, noem je hem indirect of een suggestie in plaats van hem of iets rechtstreeks te noemen. Kijk eens naar de volgende voorbeelden.

• De oppositie heeft betrekking op de inefficiëntie van de premier bij het praten over slechte relaties met de supermacht.

• Hoewel de rechter niemand noemde, beweerde hij dat gebrek aan onderwijs verantwoordelijk was voor de prevalentie van het kinderhuwelijk in de samenleving.

• Hij heeft niet gesproken, maar de man heeft tijdens de scheidingsprocedure een onrechtmatige affaire van zijn vrouw genoemd.

Elude

Elude is een werkwoord dat betrekking heeft op de daad van ontwijking. Elude betekent om te ontsnappen of te ontduiken van iets of iemand zoals in het geval van een misdadiger die de politie ontduikt. Elude wordt ook gebruikt in de zin van iets of iemand te vermijden. Als er een crimineel is die niet door de politie wordt gevangen, wordt de criminele beweerde de autoriteiten voortdurend te ontlopen. Kijk eens naar de volgende zinnen.

• Het meisje probeerde haar ouders te ontlopen toen zij met haar vriend was.

• De soldaat ontwijk de vijand om te voorkomen dat hij gevangen wordt.

• De oplossing van de puzzel blijft me ontlopen.

• De student heeft de aandacht van de docent ontroerd omdat ze het huiswerk niet had gedaan.

Wat is het verschil tussen Allude en Elude?

• Zowel verkennen als ontlopen zijn werkwoorden, maar overwegende dat allude verwijst naar een indirecte vermelding van iets of iemand, verwijst elude naar ontsnapping of ontwijking.

• Elude wordt ook gebruikt voor het gebrek aan begrip van een concept of een antwoord op een probleem.

• Criminelen ontwijken de politie, maar er wordt sprake van wanpraktijken om de directe confrontatie met de autoriteiten te vermijden.