Verschil tussen landbouw en tuinbouw

Landbouw vs Tuinbouw

Tuinbouw wordt besproken als een onderverdeling onder de landbouw. Daarom hebben deze twee dezelfde eigenschappen in één hand. Aan de andere kant zijn ze verschillend van elkaar. Dit kan worden begrepen door een vergelijking van het kenmerk van deze twee.

Landbouw

Het woord landbouw is afgeleid van het Latijn met de betekenis van veldteelt. Dat wil zeggen op grote schaal teelt. Landbouw omvat de teelt van gewassen, veeteelt en het kweken van schimmels. Landbouw was een keerpunt in de menselijke beschaving. Meerderheid mensen waren betrokken bij landbouwactiviteiten tot de industriële revolutie. Drastische ontwikkeling in de landbouw vond plaats in de vroege 20ste eeuw met de groene revolutie. Niet alleen mens maar ook mieren en termieten oefenen de landbouw. Voedsel, grondstoffen, vezel en brandstof zijn de belangrijkste producten van de landbouw. Enkele van de technieken van de landbouw zijn transplantatie, snoeien, bewerken, rotatie, selectieve oogsten etc. Deze technieken worden gebruikt om de productiviteit van een veld te verhogen.

Mono-cropping of mono-cultuur wordt vooral beoefend in de landbouw. Daarom wordt minder biodiversiteit in de landbouw waargenomen. Ook verzwakt het de ecologische opvolging. Hoewel milieueffecten niet in de conventionele landbouwpraktijken worden overwogen, is het van groot belang in de moderne landbouw. Daarom zijn duurzame landbouw en biologische landbouw momenteel populair.

Tuinbouw

Wortelbouw is een combinatie van twee Latijnse woorden hortus (tuin) en cultura (cultuur). Tuinbouw wordt in kleine schaal geoefend met afgesloten percelen. Tuinbouw is voornamelijk de gewasbewerking. Tuinbouwpraktijken passen dezelfde technieken toe als in de landbouw, maar bevordert, in tegenstelling tot in de landbouw, de biodiversiteit en de ecologische opvolging. Daarom kan cultuur van diverse soorten op kleine schaal worden gezien in tuinbouwpraktijken. Culturele methoden van bestrijding van plaag worden toegepast in de tuinbouw. Er zijn twee grote groepen in de tuinbouw. Ze zijn ornamentele groep en eetbare groep. Siergroep omvat Boomkwekerij, bloementeelt en landscaping, terwijl de eetbare groep olericulture, pomology en wijnbouw omvat.

Wat is het verschil tussen Landbouw en Tuinbouw?

• Beide landbouwpraktijken en tuinbouwpraktijken gebruiken dezelfde technieken.

• Landbouw omvat gewasbouw en veeteelt, terwijl de kwestie van de tuinbouw voornamelijk betrekking heeft op de teelt van gewassen.

• In de landbouw gaat het vooral om menselijke consumptie, en in de tuinbouw gaat het om consumptie en sierdoeleinden.Siergroep omvat Boomkwekerij, bloementeelt en landschapsarchitectuur, terwijl eetbare groep olericulture, pomology en wijnbouw omvat.

• Landbouwpraktijken zijn grootschalige landbouw, maar tuinbouwpraktijken zijn kleinschalig en vooral landbouw in de tuin.

• Aangezien de bezorgdheid over landbouwpraktijken gaat over mono-cropping of mono-cultuur, ligt het in de eerste fase van de opvolging. Daarom zal het de ecologische opvolging verzwakken en de biodiversiteit verminderen.

• Tuinbouwpraktijken zorgen voor de ontwikkeling van biodiversiteit en versterken van de ecologische opvolging.

• Culturele methoden van de onkruidbestrijding en de plaagbestrijding zijn gebruikelijk bij de tuinbouw, maar de toepassing van kunstmatige of chemische herbiciden of pesticiden komt vaak voor bij de landbouw.

• Meerjarige gewasbewerking is gebruikelijk in de tuinbouw, terwijl de jaarlijkse gewasbewerking in de landbouw algemeen voorkomt.