Verschil tussen agressief passief en zelfstandig gedrag

Aggressief vs Passief vs Assertief Gedrag

Het verschil tussen agressief, passief en assertief gedrag kan worden geïdentificeerd uit de verschillende reacties die men uiting geeft aan een situatie. Menselijk gedrag kan worden ingedeeld in verschillende typologieën. Wanneer men de menselijke reactie op situaties in acht neemt, kan zo'n typologie worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen mensen zich op drie verschillende manieren gedragen. Zij zijn assertief, agressief en passief gedrag. Assertief gedrag omvat eerlijk, direct en zelfvertrouwend gedrag dat de rechten van anderen niet schendt. Het agressieve gedrag omvat vijandigheid en geweld tegen anderen. Het passieve gedrag omvat niet-resistent gedrag. Dit wijst duidelijk op dat deze betrekking hebben op drie verschillende gedragingen. Via dit artikel laten we de verschillen onder deze drie vormen van gedrag onderzoeken.

Wat is Assertive Behavior?

Assertief gedrag wordt gekenmerkt door eerlijkheid, vertrouwen, zorg, actieve deelname en zorg voor de rechten van anderen . Een persoon die zelfstandig gedrag toont, is altijd eerlijk en spreekt zelfvertrouwen. Hij activeert actief in de situatie en behandelt zich direct met het probleem. Dergelijk gedrag wordt vaak beschouwd als superieur en een betere manier om situaties te behandelen.

Een persoon met zelfbewust gedrag is bezorgd over de rechten van anderen en schendt ze niet. Zij openstaan ​​hun verlangens en meningen openlijk, wat leidt tot beter begrip. Zij zijn niet alleen zelfverzekerd van hun mening maar ook van zichzelf. Dit stelt hen in staat om tevreden te zijn met de manier waarop zij situaties handelen. Als het gaat om relaties met anderen, staan ​​hun eerlijkheid en rechtvaardigheid in staat hun relaties te verbeteren en ze te versterken.

zelfstandig gedrag wordt gekenmerkt door eerlijkheid, vertrouwen, zorg, enz.

wat is agressief gedrag?

Agressief gedrag wordt gekenmerkt door geweld en vijandigheid tegenover anderen . In tegenstelling tot mensen met zelfbewust gedrag, is een persoon die agressief gedrag heeft, geen zorgen over anderen. Hij is egoïstisch en zeer opvattend. Hij luistert niet naar anderen maar nadert alleen de situatie vanuit zijn standpunt. Agressief gedrag en assertief gedrag delen een bepaald kenmerk. Dat is expressiviteit.Net als een assertief individu, spreekt een agressief individu zich ook uit. Dit kan echter vol vijandigheid zijn.

Anders dan bij assertief gedrag waar het individu zich voor anderen verzorgt, gaat het niet. Het blameert anderen en is erg onopvallend. Zo'n persoon kan anderen fysiek of mondeling aanvallen en niet op het probleem richten, omdat ze door hun woede worden aangedreven.

Wat is passief gedrag?

Degenen met een passief gedrag zijn niet-expressief . Ze geven hun mening of hun behoeften niet uit. Ze spelen geen actieve rol en laten anderen keuzes maken voor hen. Ze zijn meestal onverschillig voor anderen en zijn geïsoleerd. Anders dan een agressief persoon, geeft een passieve persoon de woede niet direct uit, maar houdt het binnen. Hij heeft geen vertrouwen en kan door anderen door deze eigenschap misbruikt worden. Een ander belangrijk kenmerk bij een dergelijk individu is dat hij de situatie of het probleem niet zou hebben geconfronteerd, maar liever het te vermijden. Dit wijst op dat deze drie gedragingen van elkaar verschillen.

Wat is het verschil tussen agressief, passief en assertief gedrag?

• Definities van agressief, passief en assertief gedrag:

• Assertief gedrag omvat eerlijk, direct en zelfvertrouwend gedrag dat de rechten van anderen niet schendt.

• Het agressieve gedrag omvat vijandigheid en gewelddadig tegenover anderen.

• Het passieve gedrag omvat niet-resistent gedrag.

• Kenmerken van agressief, passief en zelfstandig gedrag:

• Assertief gedrag:

• Eerlijk

• Zeker

• Overweging van anderen en hun rechten

• Direct

• Aanbiedingen met het probleem

• Expressief

• Aggressief gedrag:

• Gewelddadig en vijandig

• Expressief

• Geregeerd door woede

• Onverschillig

• Blameert anderen

• Passief Gedrag:

• Vermijdt de situatie

• Niet-expressief

• Geïsoleerd

• Onverschillig

• Gebrek aan vertrouwen

Afbeeldingen Hoffelijkheid:

  1. Glimlachende man via Pixabay (Publiek domein) Gedragstypen via Openclipart (Openbaar domein)