Verschil tussen accent en uitspraak

Accent vs Uitspraak < Accent en uitspraak, maar nauw verwante woorden, hebben verschil tussen hen wanneer ze hun betekenis hebben. Echter, de twee woorden worden vaak verward als woorden die dezelfde betekenis geven. Nu, als het gaat om een ​​taal, is volgens het Oxford Engelse woordenboek een accent 'een onderscheidende manier om een ​​taal uit te spreken, met name een geassocieerd met een bepaald land, gebied of sociale klasse. 'Accent verwijst ook naar de stress of nadruk die op een brief in een bepaald woord moet worden geplaatst. Anderzijds is uitspraak de manier waarop een woord moet worden geformuleerd om het beter te begrijpen. Dit is het belangrijkste verschil tussen accent en uitspraak.

Wat is accent?

Accent is gerelateerd aan een taal. Het accent of niet heeft geen schade aan de manier waarop een taal wordt gebruikt. Accent is vooral gerelateerd aan poëzie. In de samenstelling van de poëzie, met accent, bedoelt u de stress of nadruk die op een brief in een bepaald woord moet worden geplaatst. Dan is accent belangrijk bij het componeren van muziek en poëzie.

Accent gaat alles over intonatie. Als accent fout gaat, gaat de intonatie ook fout. Vandaar dat wat je spreekt, meestal niet goed ontvangen is. Als u echter een sterk brits accent heeft, kan een Amerikaanse spreker het niet begrijpen wat u meteen zegt. Dat zegt echter niet dat je verkeerd uitspreekt. Met de tijd zal de Amerikaanse luisteraar begrijpen als het woord correct is uitgesproken. Accent verwijst soms naar de toon van de stem.

Wat is Uitspraak?

Anderzijds gaat de uitspraak meer over het spreken van een taal en een articulatie. Taal wordt gedefinieerd als een wijze van expressie van gedachte door middel van gearticuleerde geluiden. De verwoordde geluiden die in de definitie worden genoemd, verwijzen naar uitspraak. Alleen als de uitspraak van een bepaald woord terecht is gemaakt, kan de luisteraar het gevoel ervan begrijpen. Anders kan hij niet in staat zijn om te begrijpen wat je spreekt. Uitspraak is belangrijk in het spreken.

Uitspraak gaat alles over articulatie. Aan de andere kant, als articulatie fout gaat, gaat de volledige uitspraak fout, en de gesproken persoon kan niet begrijpen wat je probeert te zeggen. Aan de andere kant verwijst uitspraak naar het elocutie-aspect van de spraak. Dit is de reden waarom uitspraak veel belang wordt gegeven tijdens elocutiekampen in scholen en hogescholen.

Wat is het verschil tussen Accent en Uitspraak?

• Als het gaat om een ​​taal, is een accent een kenmerkende manier om een ​​taal uit te spreken, met name een geassocieerd met een bepaald land, gebied of sociale klasse. '

• Accent verwijst ook naar de stress of nadruk die op een brief in een bepaald woord moet worden geplaatst.

• Aan de andere kant is uitspraak de manier waarop een woord moet worden geformuleerd om het beter te begrijpen.

• Accent gaat alles over intonatie, terwijl de uitspraak alles gaat over artikulatie.

• Als u een ander accent heeft, betekent dit niet dat u een taal verkeerd spreekt. Als u echter niet uitspreekt als het woord verkeerd moet worden uitgesproken, spreekt u een taal verkeerd.

Dit zijn de belangrijke verschillen tussen de twee woorden die vaak verward zijn, namelijk accent en uitspraak.