Verschil tussen AC en DC voltage

AC vs DC Voltage

AC en DC, ook wel wisselstroom en gelijkstroom, zijn twee basis typen van huidige signalen. Een netspanningssignaal is een signaal waarbij het netto gebied onder de spannings-tijdcurve nul is, terwijl gelijkstroomspanning een eenrichtingsstroom van elektrische ladingen is. In dit artikel gaan we bespreken wat de wisselstroom- en gelijkstroomspanning betreft, hoe ze AC-spanningen en gelijkstroomspanningen produceren, de definities van wisselstroom- en gelijkstroomspanningen, de overeenkomsten tussen deze twee en uiteindelijk het verschil tussen AC voltage en gelijkstroomspanning.

AC Voltage

Hoewel de term AC een afkorting is van Alternerende stroom, wordt het vaak gebruikt om de term "afwisselend" alleen aan te geven. AC spanningen zijn spanningen waarbij het netto gebied onder een enkele cyclus nul is. AC spanningen kunnen golfvormen zoals sinusvormige, vierkante, zaagtand, driehoekige en diverse andere vormen nemen. Het meest voorkomende type wisselstroom is de sinusvormige spanning. Apparaten zoals dynamo's zijn de belangrijkste bron van wisselstroomspanningen.

AC spanningen zijn gebruikelijk op nationale elektriciteitsnetwerken, omdat ze relatief makkelijk te produceren en te verspreiden zijn. Nikola Tesla was de baanbrekende wetenschapper achter het maken van AC-transmissielijnen. De meeste AC-transmissielijnen gebruiken 50 Hz of 60 Hz signalen. Alternatieve stromingen worden gemakkelijk geproduceerd in alle vormen van energiecentrales, zoals waterkrachtcentrales, kerncentrales, kolen, diesel en zelfs windkragcentrales. De meeste dagelijkse apparaten worden gebruikt met wisselstroomspanning, maar wanneer een gelijkstroomspanning nodig is, kunnen AC-DC-omvormers gebruikt worden om een ​​gelijkstroomspanning te verwerven.

DC-spanning

DC-spanningen zijn spanningen waarbij de ladingen in slechts één richting reizen. Elk spanningspatroon dat een niet-nul netto-gebied onder de spannings-tijdcurve heeft, kan worden geïdentificeerd als een gelijkstroomspanning.

DC spanningen worden geproduceerd in apparaten zoals zonnepanelen, thermokoppels en batterijen. Sommige apparaten vereisen zeer gladde gelijkstroomspanningen om te werken. Apparaten zoals computers gebruiken DC-spanningen om te werken. In geval van gelijkstroomspanning, worden AC-DC-adapters (converters) gebruikt om de baan te maken.

Wat is het verschil tussen wisselstroom en gelijkstroomspanning?

  • AC spanningen zijn gemakkelijk te produceren dan DC spanningen.
  • AC spanningen kunnen gemakkelijk worden getransformeerd en verzonden, maar gelijkstroomspanningen zijn moeilijk te transformeren; daarom zijn ze moeilijk te verzenden.
  • Actieve componenten, zoals inductoren, condensatoren, transistors en op-ampère, reageren op een andere spanningsstroom dan gelijkstroomspanningen.
  • Een condensator passeert een wisselstroom, maar zal een gelijkstroom signaal blokkeren terwijl een inductor de andere kant zal doen.
  • Het netto-gebied onder de spannings-tijdcurve van het AC-signaal is nul, terwijl het niet-nul is voor een gelijkstroom-signaal.