Verschil tussen absurdisme en existentialisme

Absurdisme tegen Existentialisme

Existentialisme is een filosofische beweging die in de 19e eeuw begon als gevolg van een opstand tegen de toen dominante gedachtenskool. Existentialisten zijn filosofen die geloven dat de ervaringen van een individu de basis vormen voor elke betekenis van het leven. Bestaandheid staat centraal in het existentialisme dat veel interpretaties heeft. Er is een ander concept genaamd Absurdisme dat veel studenten van de filosofie verwart door zijn vele overeenkomsten met existentialisme. Er zijn velen die van mening zijn dat ze twee zijn synoniem en moeten verwisselbaar behandeld worden. De realiteit is echter dat er verschillen bestaan ​​tussen existentialisme en absurdisme die hen twee verschillende filosofieën maken.

Existentialisme

Existentialisme is een dominante denkskool in de filosofie die draait om het principe van het bestaan. De eerste en een van de voornaamste voorstanders van existentialisme is Jean Sartre. Dit is een filosofie die moeilijk te verklaren of beschreven is. In feite is existentialisme beter begrepen om bepaalde andere soorten filosofieën te verwerpen, in plaats van te behandelen als filosofie.

Het belangrijkste principe van existentialisme is dat het bestaan ​​essentie voorafgaat. Dit impliceert dat een individu voor het eerst een levende wezen is die bewust en zelfstandig denkt. Essentie in dit principe verwijst naar alle stereotypes en vooropgestelde begrippen die we gebruiken om individuen in deze casts te passen. Existentialisten geloven dat mensen bewuste beslissingen in hun leven maken en de waarde en betekenis van hun leven realiseren. Zo handelen mensen uit hun eigen vrije wil en, in tegenstelling tot de fundamentele menselijke natuur, zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun daden.

Absurdisme

Absurdisme is een gedachtegeschool die in de tijd van Jean Paul Sartre is ontstaan. In feite hebben veel van de collega's van Sartre tot het Theatre of Absurd geleid. Zo is absurdisme altijd geassocieerd met existentialisme, hoewel het een eigen plaats in de wereld van de filosofie heeft. Als een aparte gedachtegang kwam absurdisme tot stand met de geschriften van degenen die betrokken waren bij het European existentialisme. In feite is het essay, The Myth of Sisyphus, geschreven door Albert Camus, gecrediteerd als de eerste authentieke expositie in de school van absurdisme die sommige aspecten van existentialisme afgewezen heeft.

Wat is het verschil tussen Absurdisme en Existentialisme?

• Absurdisme is een gedachtegang die alleen uit het existentialisme voortvloeit.

• Existentialisme zegt dat het bestaan ​​van het individu boven en voor alles is en het concept van het bestaan ​​voor essentie is van essentieel belang bij existentialisme.

• Persoonlijke betekenis van de wereld staat centraal in het existentialisme, terwijl in absurdisme het realiseren van de persoonlijke betekenis van de wereld niet zo belangrijk is. • Absurdisme wordt geacht uit de schaduw van existentialisme te zijn uitgekomen, maar velen geloven dat het een component van existentialisme is.