Verschil tussen Absolutisme en Relativisme

Sleutelverschil - Absolutisme vs Relativisme

Absolutisme en relativisme zijn twee concepten die met veel termen zijn geassocieerd, alhoewel er een sleutelverschil tussen deze twee woorden bestaat. Absolutisme benadert objectief op objectieve wijze en beschouwt een actie als goed of fout . In deze zin is er geen middelste grond. Een actie kan goed of niet juist zijn. Aan de andere kant verwerpt relativisme deze houding van objectieve analyse en wordt uitgewerkt dat menselijke acties niet correct of onjuist kunnen worden ingedeeld. . In plaats daarvan benadrukt het relativisme dat de actie altijd relatief is, wat er naar mijn mening lijkt, is gebaseerd op mijn standpunt, context en ervaring. Dit kan verschillen van persoon tot persoon. In dit artikel wordt geprobeerd een alomvattend begrip van absolutisme en relativisme te geven die de verschillen aanwijzen die elke houding heeft. Het moet echter benadrukt worden dat wanneer we deze begrippen gebruiken, ze op verschillende gebieden kunnen worden gebruikt, zoals ethiek, moraal, politiek, enz. Het artikel maakt gebruik van een holistische benadering.

Wat is Absolutisme?

Absolutisme benadert objectief op objectieve wijze en beschouwt een actie als goed of fout. Volgens dit principe wordt de context waarin een actie plaatsvindt weinig betekenis gegeven. De focus ligt alleen op de actie. Op basis daarvan wordt beschouwd als gelijk of verkeerd (zelfs goed of kwaad). Zelfs als de omstandigheden waarin de actie zich voordoet, hard zijn, wordt dit negeren.

Om dit verder te verduidelijken, laten we een tak van absolutisme gebruiken, bekend als

moraal absolutisme . Volgens moraal absolutisme hebben alle morele vragen een goed of fout antwoord. De context wordt niet als belangrijk beschouwd, waardoor de acties inherent moraal of immoreel zijn. Een van de belangrijkste kenmerken van het absolutisme is dat het de intenties, overtuigingen of doelen van het individu of de groep negeert. Daarom wordt in de geschiedenis door de rechtsstelsels gefinancierd, omdat het gemakkelijker is om de wetten te handhaven wanneer er een stijf goed of fout antwoord is. Dit kan ook in de meeste religies opgemerkt worden.

Wat is relativisme?

Relativisme verwerpt de objectieve analyse van acties en legt uit dat menselijke acties niet correct of onjuist kunnen worden ingedeeld. Relativisme benadrukt het belang van de context waarin een actie plaatsvindt en let op de intenties, overtuigingen en doelstellingen van het individu of de groep. Daarom kan worden gesteld dat de aanpak niet buitensporig objectief is.Als we ons concentreren op

moraal relativisme

om te vergelijken met absoluut relativisme, is één van de belangrijkste verschillen dat het geen universele morele waarheden bepaalt, maar herkent het relatieve karakter van de omstandigheden (cultureel, individueel, sociaal). Wat is het verschil tussen Absolutisme en Relativisme? Definities van Absolutisme en Relativisme:

Absolutisme:

Absolutisme benadert de dingen op objectieve wijze en beschouwt een actie als goed of fout.

Relativisme: Relativisme verwerpt de objectieve analyse van acties en uitwerkt dat menselijke acties niet correct of onjuist kunnen worden ingedeeld.

Kenmerken van Absolutisme en Relativisme: Context:

Absolutisme:

In het absolutisme wordt de context genegeerd.

Relativisme: In relativisme wordt de context herkend.

Objectiviteit: Absolutisme:

Absolutisme is zeer objectief.

Relativisme: Relatief heeft geen zeer objectieve benadering.

Rigiditeit: Absolutisme:

Absolutisme bestaat uit rigide juiste of verkeerde antwoorden.

Relativisme: Relativisme bestaat niet uit rigide juiste of verkeerde antwoorden.

Image Courtesy: 1. Tintoretto Allegory toegewezen aan Tintoretto [Public Domain] via Wikimedia Commons

2. Unity Matters Door Hamiltonmatt1234 (Eigen werk) [CC BY-SA 3. 0], via Wikimedia Commons