Verschil tussen absoluut en relatief

Absolute vs Relatief

Het verschil tussen absolute en relatieve stammen uit de keuze van de vergelijking. Absoluut en relatief zijn concepten die in het leven worden gebruikt om meer te weten te komen over mensen, dingen en ideeën. Bijvoorbeeld, als er slechts één internetprovider in een gebied is, blijven de klanten, zonder kennis te maken met de functies en diensten van andere ISP's op andere gebieden, tevreden blijven met wat ze krijgen. Zij kunnen de kenmerken van de dienst niet vergelijken en dus een absolute ervaring hebben, niet relatief. Hoewel in een markt, bij het kopen van een product, men de kans krijgt om het product te vergelijken met andere soortgelijke producten die door meerdere bedrijven worden gemaakt. Dit helpt bij het kiezen van een die het meest geschikt is voor zijn eisen. Laten we eens kijken naar de twee concepten, absolute en relatieve.

Wat betekent Absoluut?

Als u in absoluut perspectief kijkt, houdt u geen rekening met andere vergelijkbare mensen of producten. U neemt een object zoals het is en komt tot een conclusie op basis van wat het te bieden heeft. Er is bijvoorbeeld een concept van absolute armoede die in sommige landen gebruikt wordt om de economie te meten. Er is een drempel ingesteld en de huishoudens met een totale inkomsten die onder deze drempel vallen, worden als slecht gemarkeerd. Dit is een absolute methode om het aantal armen in een land te tellen.

Het begrip absolute wordt ook gebruikt in de zorgsector. Er bestaat een absolute risico dat een persoon in de toekomst een ziekte of aandoening moet ontwikkelen. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met iemand anders, heeft elk individu een zeker risico op het ontwikkelen van een ziekte later in het leven, afhankelijk van zijn lichamelijke en mentale make-up. Ieder individu heeft een genetische code die verschillend is en dus zijn er verschillen in absolute risico's van verschillende mensen. Bijvoorbeeld, een persoon kan slechts 10% kans hebben op het ontwikkelen van een hartprobleem later in het leven, terwijl een andere persoon, gebaseerd op zijn gezondheid en levensstijl, 50% risico heeft op het ontwikkelen van een hartziekte.

Als het ook gaat om indeling van de studenten, wordt absolute gradering gebruikt. Absolute gradering is gedaan om een ​​eigen potentieel te identificeren. In absolute cijfers zijn de cijfers al ingesteld, omdat meer dan 85 is A, meer dan 70 en minder dan 85 is B, meer dan 55 en minder dan 70 is C, enz. Dus elke leerling heeft de kans om zo lang mogelijk te scoren hij of zij werkt hard genoeg om aan deze cijfergrens te voldoen.

Wat betekent Relative?

Als u een relatief perspectief bekijkt, houdt u rekening met andere vergelijkbare mensen of producten.Dus, het is meer van een perspectief gebaseerd op vergelijking in plaats van iets te zien als een individuele entiteit. Laten we eens kijken hoe relatief perspectief wordt gebruikt met betrekking tot armoede in sommige landen. Relatieve armoede is een concept waarbij mensen onder deze drempel vergeleken worden met diegenen die boven de armoedegrens liggen, om te analyseren in hoeverre slechte huishoudens onder de gemiddelde inkomenshuishoudens van de natie vallen, de levensstandaard vergelijken en welvaartsprogramma's uitwerken om deze kloof te beëindigen.

Het begrip relatie wordt ook gebruikt in de zorgsector. Er is een relatief risico dat een persoon in de toekomst een ziekte of aandoening moet ontwikkelen. Relatief risico is een concept waarbij mensen zijn ingedeeld in groepen op basis van hun gewoonten en levensstijlen. Rokers en niet-rokers zijn bijvoorbeeld twee verschillende groepen die verschillende relatieve risico's hebben voor hartziekten. Andere groepen kunnen zwaarlijvig zijn en dunne mensen, mannen en vrouwen, vegetariërs en niet-vegetariërs, degenen die oefenen en degenen die een sedentaire levensstijl leiden, enzovoort.

In relatieve rangschikking van studenten worden de cijfers bepaald volgens de hoogste cijfers voor een papier. In tegenstelling tot absolute gradering, waar een graadsysteem al bestaat, in relatieve gradering, zijn de toegekende cijfers afhankelijk van de punten die door de beste studenten zijn behaald. Dit is goed voor een hard papier. Denk aan een papier waar het hoogste cijfer 55 is. In absolute cijfering zou dit een C. zijn. In een relatief gradsysteem kan dit echter een A. zijn.

Wat is het verschil tussen Absoluut en Relatief?

• Definities van Absoluut en Relatief:

• Absolute evaluatie of analyse betekent dat een individu, product of idee niet wordt vergeleken met andere entiteiten, en de prestaties ervan worden vrijgesteld van andere criteria.

• Relatieve evaluatie heeft een basis of standaardisatie die bepaalt of de prestatie goed of slecht is ten opzichte van anderen.

• Gebruiksgebieden:

• Het begrip absolute en relatieve analyse wordt vrijelijk gebruikt in de gezondheidszorg, risicobeoordeling, gradering van studenten en vrijwel elke gang van nu.

Images Courtesy:

  1. Junior Cijferscore van Ludraman (CC BY-SA 3. 0)
  2. Matura Exams van Marcin Otorowski (CC BY-SA 3. 0)