Bipolaire depressie en manische depressie: waar verschillen ze?

Depressie is een psychologische gemoedstoestand waarbij een persoon gedurende langere perioden een verhoogde of verminderde stemming kan hebben. Tijdens de episoden van depressie voelt een persoon zich laag, met een verminderde of toegenomen eetlust, slapeloosheid of zich slaperig voelen, te langzaam praten of te lopen, wat merkbaar is voor anderen. De persoon zal ook worden gekenmerkt door minder lachen om dingen die aangenaam zijn voor anderen, gedurende een periode van ten minste twee weken. In ernstige omstandigheden kan een persoon met een depressie zelfbeschadiging en zelfmoorden plegen.

Verschillende psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsstoornissen zijn geassocieerd met de staat van depressie, hetzij in de vorm van depressieve stoornis of in de vorm van angstige depressie. Stemmingsstoornissen vertegenwoordigen een groep stoornissen die worden gekenmerkt door primaire stemmingswisselingen. Ze omvatten de depressieve stoornis (waarbij een persoon lijdt aan ten minste twee weken van depressieve stemming), dysthymia (een staat van chronische depressie), bipolaire stoornis (met abnormaal verhoogde of depressieve gemoedstoestand, cognitie of energieniveaus die onvoorspelbaar zijn uit hun normale toestand) en seizoensgebonden affectieve stoornissen (depressieve episoden gekoppeld aan seizoenen).

Vanuit een moleculair oogpunt zijn depressie en stemmingsstoornissen gerelateerd aan de belonings- en strafcentra van de hersenen, namelijk het ventrale tegmentum en nucleus accumbens. Deze centra en de bijbehorende neuronen (zenuwcellen) zouden bepaalde neurotransmitters genaamd serotonine moeten vrijmaken, die hecht aan de postsynaptische receptoren en de gemoedstoestand van een persoon behoudt of gevoelens van plezier en geluk geeft. Tijdens de depressiefasen hergebruiken de presynaptische serotoninereceptoren de serotoninemoleculen echter actief en leiden daardoor tot een verminderde gemoedstoestand naarmate de beschikbaarheid van serotonine in synaps afneemt.

Bipolaire stoornissen zoals beschreven zijn een groep stemmingsstoornissen waarbij een persoon plotselinge stemmingswisselingen ervaart waarbij episoden van opwinding / vreugde en episoden van verdriet naast elkaar bestaan. Bipolaire stoornis werd eerder manische depressie genoemd, maar momenteel zijn er ook andere vormen van bipolaire stoornissen en daarom vormt manische depressie een categorie van breed bereik van bipolaire stoornissen. Een nauwere vergelijking van bipolaire depressie en manische depressie wordt in de volgende tabel besproken:

Bipolaire depressie Manie Depressie
Algemene functie Plotse fluctuaties in stemming met episodes van hoog en laag gemoed Is een vorm van een bipolaire stoornis waarbij er altijd afleveringen van manie worden gekenmerkt voornamelijk door episodes van hoog gemoedstoestand.
Associatie met depressieve episode Kan al dan niet geassocieerd zijn met ernstige depressie Altijd geassocieerd met ernstige depressie
Categorisatie en classificatie Gecategoriseerd als bipolaire stoornis, bipolaire stoornis, cyclische stoornis en Bipolaire stoornis NOS (niet anderszins gespecificeerd) Het vertegenwoordigt de bipolaire stoornis, vandaar dat manische depressie niet meer door elkaar wordt gebruikt door bipolaire stoornissen, omdat er andere vormen van bipolaire stoornis kunnen zijn
Aanwezigheid van hypomanie en hypermanie Depressieve episoden gaan gepaard met hypomanische episoden Episoden van manie worden gewoonlijk gekenmerkt door hypermanie of hypomanie als gemengde eigenschappen. Aard en duur van de depressie
De hypomanische episodes bootsen manische depressie na maar zijn minder intens en kortdurend De depressieve episode duurt gewoonlijk enkele weken en maanden en vertoont intense manie-symptomen die meestal duren. > Het hele lichaam functioneert Het lichaam kan normaal functioneren tussen episodes van depressie
Het lichaam kan normaal functioneren tussen episodes van depressie Invloed van seizoenen op de ernst van de depressie Symptomen kunnen verband houden met seizoensveranderingen < Symptomen kunnen verband houden met seizoensveranderingen
Aard van stemmingswisselingen Stemmingsfluctuaties kunnen regelmatig of onregelmatig zijn zonder gedefinieerde frequentie Stemmingsfluctuaties zijn altijd geassocieerd met vaste, regelmatige intervallen.
Speciale categorieën subcategorie In het geval van een bipolaire stoornis van de NOS-categorie, komen alleen hypomane episodes voor en is er totale afwezigheid van depressie Depressie is altijd geassocieerd met hyper manie of hypomanie
Aanwezigheid van zelfmoordneiging < Ja Ja Beperking en preventie van suïcidale aanleg
Zelfmoordneiging kan al dan niet gemakkelijk zijn te voorkomen Zelfmoordneiging is altijd moeilijk te voorkomen Neurotransmitters betrokken
Serotonine > Serotonine Behandeling Volgens verschillende vormen uitgaande van lithiumsupplementen tot selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI).
Voornamelijk behandeld met SSRI's als depressie is altijd aanwezig