Verschil tussen looptijd en werkkapitaallenings

Belangrijkste verschil - Termijnlening versus werkkapitaallening

Het belangrijkste verschil tussen lening- en werkkapitaallening is dat termijnlening is een vorm van leningen waarbij de betalingen met regelmatige tussenpozen met regelmatige tussenpozen kunnen plaatsvinden terwijl werkkapitaallening een lening is voor de financiering van routine bedrijfsactiviteiten om tekortkomingen in werkkapitaal te minimaliseren. Terwijl de bedoeling van beide om geld te verkrijgen voor zakelijk gebruik, verschillen de omstandigheden waaronder ze worden toegepast. Zo is het belangrijk om duidelijk te onderscheiden.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is Term Loan
3. Wat is de werkkapitaallening
4. Vergelijking naast elkaar - Termijnlening ten opzichte van werkkapitaallenings
5. Samenvatting

Wat is een Termijnlening?

Een termijnlening is een lening die regelmatig over een vooraf overeengekomen periode wordt terugbetaald. De looptijd van een looptijd kan tussen een tot tien jaar duren; maar bepaalde termijnleningen kunnen zo lang als 30 jaar duren. Termijnleningen zijn verdeeld in twee hoofdcategorieën.

Vastrentende lening

Een vastrentende lening is een lening waarbij de rentevoet niet verschilt tijdens de looptijd.

Looptijd met langlopende rentevoet

In een drijvende rente lening fluktueert de rentevoet tijdens de looptijd.

Termijnleningen zijn een populaire financieringsstrategie die voornamelijk wordt gebruikt door kleine bedrijven, waar ze meestal om langlopende leningen aanvragen. Dit komt doordat de maandelijkse aflossingen kleiner zijn, wat makkelijk te betalen is, zelfs als het bedrijf geen significante winst maakt. Aan de andere kant zouden bedrijven ook te lang moeten overwegen bij drijvende leningen door de mogelijkheid dat de rente aanzienlijk kan fluctueren.

Figuur 1: Langdurige drijvende rentetarieven worden onderworpen aan significante schommelingen.

Wat is de werkkapitaallening?

Een werkkapitaal lening is een kortlopende lening met als doel de dagelijkse bedrijfsvoering van een bedrijf te financieren. Leningen in werkkapitaal worden niet gebruikt om kapitaal in het bedrijf te injecteren of om langlopende activa of beleggingen te kopen. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor aspecten zoals het afrekenen van rekeningen van schulden, het betalen van maandelijkse rente of met betrekking tot elk aspect dat betrokken is bij lopende activa en kortlopende schulden.

Ideaal gezien zou een bedrijf altijd voldoende geld moeten hebben om routine bedrijfsvoering te kunnen uitvoeren. Dit kan worden bereikt door middel van effectief beheer van het werkkapitaal. In de praktijk kunnen bepaalde bedrijven echter worstelen met de kaspositie. Dit is voornamelijk gebaseerd op de industrie waar de verkoop seizoensgebonden is. Een andere situatie die bedrijven het verhoogde werkkapitaal nodig heeft, is als het een agressieve groeistrategie volgt. In dergelijke gevallen groeit de omzet tegen een tarief dat niet effectief kan worden gefinancierd; wat wordt aangeduid als 'overtrading'.

De vereiste voor een werkkapitaallening hangt af van de aard van de heersende werkkapitaalpositie. Het kan als volgt berekend worden.

Working Capital Requirement = Inventaris + Debiteuren Vorderingen - Betalingsverplichtingen

De meest voorkomende methode om een ​​werkkapitaallening te verkrijgen is via een bankoverschrijving. Dit is een faciliteit die door banken wordt verleend aan haar kredietwaardige klanten, waardoor ze geld kunnen terugtrekken tot een maximum die hun bankbalans overschrijdt.

Wat is het verschil tussen looptijd en werklasten?

Termijn Lening versus Werklening Lening

Termijnlening is een vorm van leningen waar de betalingen regelmatig over een vooraf bepaalde periode kunnen plaatsvinden. Lopende lening is een lening die wordt uitgegeven om routine bedrijfsactiviteiten te financieren om tekortkomingen in werkkapitaal te minimaliseren.
Tijdbereik
Termijnleningen kunnen op korte, middellange of lange termijn zijn. Lopende kapitaalleningen zijn kortlopende leningen.
Paaiementen
Terugbetaling van een looptijdlening gebeurt met veel termijnen. Terugbetaling van een werkkapitaallening wordt gedaan met een beperkt aantal termijnen.

Samenvatting - Termijnlening versus werkkapitaallenings

Termijnleningen en werkkapitaalleningen zijn twee populaire typen leningen, vooral bij kleine bedrijven. Het verschil tussen lening voor lening en lening voor werkkapitaal houdt hoofdzakelijk verband met het doel en de periode waarvoor zij zijn aangewend. Termijnleningen dienen meestal het doel van een geleidelijke bedrijfsgroei en kunnen kort, middellange of lange termijn zijn. Voor leningen in werkkapitaal worden aangevraagd als er sprake is van kasstekorten, aangezien het moeilijk is om de dagelijkse bedrijfsvoering zonder voldoende geld uit te voeren.

Referenties:
1. "Lopende kapitaal. "Investopedia. N. p. , 30 september 2004. Web. 23 maart 2017.
2. "Berekening van het werkkapitaalvereiste. Plan projecties. N. p. , 23 maart 2017. Web. 28 maart 2017.
3. "Termijnlening. "Investopedia. N. p. , 15 februari 2017. Web. 28 maart 2017.
4. "Wat is overtrading. "Nibusinessinfo. co. uk. N. p. , 24 februari 2017. Web. 28 maart 2017.

Image Courtesy:
1. "Inflation-Indexed Government Bond Yield" Door Ben Bernanke - (Public Domain) via Commons Wikimedia