Verschil tussen situational en dramatic irony

Situatie tegen dramatisch ironie

Irony is een literair apparaat dat wordt gebruikt door dramatisten, verhaal schrijvers en dichters om een ​​situatie te creëren waar de uitkomst helemaal anders of onbeleefd is van wat het publiek of de lezers hadden verwacht. Ironie moet niet zo verkeerd begrepen worden dat het een toevallig effect heeft. In feite wordt het moeilijk voor de meeste mensen om een ​​ironie die in een situatie gebruikt wordt, juist te identificeren. Er zijn verschillende soorten ironies, zoals mondeling, dramatisch en situational. Terwijl de meeste mensen geen fout maken bij het identificeren van verbale ironie, verwarren ze zich tussen situational en dramatische ironie. In dit artikel wordt geprobeerd om deze twee ironies te differentiëren, zodat de lezers deze correct kunnen identificeren.

Situational Irony

Dit soort ironie komt uit als een actie een resultaat heeft die in strijd is met wat in een situatie bedoeld of gewenst was. Er is volledige onregelmatigheid tussen de reële en de verwachte resultaten. Als er in een film een ​​scène is waar een vrouw wordt gezien die een man bekent die een kleren draagt ​​van een Vader in een kerk en het publiek weet dat de man geen Vader is maar een gewone man, verwijst het naar een situational ironie zoals de vrouw denkt dat ze een priester biep, terwijl het publiek weet dat de man geen priester is. Zo'n ironie komt voort uit de omstandigheden en de gebeurtenissen in een verhaal, en daarom wordt het omgezet als situational ironie. Het is een subtiel soort ironie die een groot effect heeft op het publiek. Overweeg een man die probeert te voorkomen dat hij nat wordt door een hond die zichzelf droogt en in het proces valt in een zwembad zelf.

Wat is het verschil tussen situational and dramatic irony?

• Situatie ironie wordt vaker gebruikt in de literatuur, terwijl dramatische ironie meestal gebruikt wordt in zeepoperas.

• Dramatische ironie laat publiek de waarheid vooraf weten, terwijl in situatieve ironie de kennis van het publiek hetzelfde is als die van de karakters.

• In ironische ironie ontwikkelt de ironie vanwege de kloof tussen de kennis van de karakters en het publiek. Karakters worden gemaakt om hun onwetendheid verkeerd uit te beelden van een feit waarvan het publiek zich ervan bewust is.

• Een persoon die door zijn eigen geweer wordt geschoten of gewond raakt is een situational ironie.