Verschil tussen Saber en Conocer

Saber vs Conocer

Saber en Conocer zijn woorden in de Spaanse taal die vergelijkbaar zijn in betekenis en beide worden gebruikt als werkwoorden die dezelfde betekenis overbrengen om iets te weten. Deze werkwoorden zijn echter niet synoniemen en kunnen niet in elkaar worden gebruikt. Men moet de context kennen alvorens een selectie te maken tussen de twee werkwoorden. Dit artikel legt de verschillen op een eenvoudige manier uiteen om lezers in staat te stellen deze woorden op een goede manier te gebruiken.

Saber

Het feit van kennis of onwetendheid wordt vertegenwoordigd door het gebruik van het werkwoord saber. Als u de vaardigheid hebt om een ​​taak te doen, of u weet een feit, bezit u wat informatie, kunt u gebruik maken van sabel in de zin. Als iemand weet hoe te om salsa te doen of golf te spelen, kan hij saber in een zin gebruiken om anderen te laten weten over zijn vaardigheden. Dus onthoud om saber te gebruiken als je over feiten en informatie praat. Saber geeft het feit dat je een feit, data, vaardigheid of informatie kent.

Conocer

Conocer spreekt ook zijn kennis uit, maar het moet gebruikt worden in het kader van bekendheid met of bekend zijn met mensen, plaatsen of producten. Het is een woord dat gebruikt wordt om te vertellen dat u bekend bent met, of iemand of iets kent. Als u iemand kent, gebruikt u het werkwoord Conocer om anderen te vertellen over dit feit. Als iemand u vraagt ​​naar uw vertrouwdheid met een plaats, gebruikt u Conocer om uw vertrouwdheid of het gebrek aan het uit te drukken. Conocer wordt ook gebruikt zoals u zegt 'graag je te kennen' in het Engels.

Wat is het verschil tussen Saber en Conocer?

• Terwijl zowel saber als Conocer werkwoorden zijn die kennis van feit of informatie bevatten, zijn ze geen synoniemen.

• Als u anderen wilt vertellen over uw kennis van plaatsen, mensen en producten, samen met uw vaardigheden, gebruik maken van saber.

• Conocer is ook een werkwoord dat betrekking heeft op de kennis van een persoon of een product, maar het is meer in de zin van bekend te zijn dan vaardigheden.