Verschil tussen RAID5 en RAID10

RAID5 vs RAID10 < RAID, of Redundant Array of Independent Disks, is een technologie die het gebruik van meerdere low cost-schijven mogelijk maakt voor superieure prestaties, betrouwbaarheid en opslagcapaciteit. Er zijn veel configuraties van RAID met RAID5 en RAID10 als twee voorbeelden. Het belangrijkste verschil tussen RAID5 en RAID10 is hun classificatie. RAID5 is een standaard RAID-niveau terwijl RAID10 een geneste of een combinatie van 2 standaard RAID-niveaus is; namelijk RAID1 + RAID0.

RAID5 gebruikt pariteit als een failsafe mechanisme en het is verdeeld over de schijven, zodat het station kan worden gereconstrueerd op basis van de resterende schijfeenheden en de pariteitsgegevens, ongeacht de schijf die defect raakt. RAID10 maakt geen gebruik van pariteit omdat het de schijven met RAID1 spiegelt en dan strepen met RAID0. RAID10 kan een onbeperkt aantal schijfstoringen verdragen zolang er nog een is overgebleven binnen elk RAID1-niveau. Dit betekent dat RAID 10-arrays betrouwbaarder zijn dan RAID5 omdat twee of meer schijffouten automatisch leiden tot onherstelbare gegevens in RAID5.

RAID5 is ook langzamer dan RAID10; nog meer bij schrijven dan bij lezen. Dit komt omdat de RAID5-controller de pariteit moet berekenen voordat deze naar de schijven wordt geschreven. RAID5 moet ook weten waar de feitelijke gegevens en de pariteit zich bevinden voordat ze worden gelezen. Het is daarom beter om RAID10 dan RAID5 te gebruiken voor prestaties en betrouwbaarheid.

Het nadeel van het gebruik van RAID10 is kosten, ruimte en stroomverbruik. In RAID5 wordt slechts één schijf in de array verspild aan de pariteit. Dus als u zes schijven hebt, is de totale capaciteit de som van vijf schijven. In RAID 10 verspilt u ten minste de helft van de totale capaciteit door spiegeling; meer nog als u meer dan 2 schijven in elke RAID1-array gebruikt. Er is dus een wisselwerking tussen betrouwbaarheid en ruimte. Om een ​​RAID 10-array te maken die overeenkomt met de capaciteit van een RAID5-array, hebt u veel meer schijven nodig. Dit vertaalt zich direct in hogere kosten voor het bezit en onderhoud, een hoger energieverbruik, omdat alle schijven samen zouden werken en er meer ruimte zou zijn om ze te monteren.

Samenvatting:

1. RAID5 is een standaard RAID-niveau terwijl RAID10 een genest RAID-niveau

2 is. RAID5 gebruikt pariteit terwijl RAID 10 niet
3 is. RAID10 kan meer schijffouten toestaan ​​dan RAID5
4. RAID10 is sneller dan RAID5
5. RAID5 is meer ruimte-efficiënt dan RAID10