Verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsborging versus kwaliteitverbetering

Omdat kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering twee belangrijke concepten zijn met betrekking tot kwaliteit, moet elke organisatie die erop streeft om kwaliteitsmanagement te implementeren het verschil tussen kwaliteit weten verzekering en kwaliteitsverbetering. In het organisatorisch oogpunt is het zeer belangrijk om kwaliteitsnormen tussen de processen en de producten te waarborgen; ik. e. kwaliteitsborging, en ook doorlopende verbeteringen in de kwaliteit door de processen; ik. e. kwaliteitsverbeteringen. In dit artikel worden de twee concepten omschreven en gaat u verder om de verschillen tussen kwaliteitsborging te analyseren en een kwaliteitsverbetering te maken.

Wat is kwaliteitsborging?

Quality Assurance is een mechanisme dat gebruikt wordt om een ​​bepaalde procedure of proces te volgen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen. Het is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem en het richt zich op het identificeren en voorkomen van fouten om een ​​kwaliteitsproductie voor de klanten te produceren. Dit zal nuttig zijn bij het opbouwen van kwaliteit in het proces, product en mensen die zich bezighouden met de activiteiten binnen de organisatie.

De kwaliteitsborging definieert op een manier het kwaliteitsbeleid, dat aangeeft hoe de problemen of problemen in verband met het systeem kunnen worden aangepakt door tijd te besparen en de investeringen voor de projecten te maken. Kwaliteitsborging wordt uitgevoerd op het moment van productie en afronding om defecte producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klanten. In organisaties zijn er kwaliteitszorg ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor het nemen van preventieve maatregelen om de gebreken in de producten te elimineren om de kwaliteit van de eindproduct te produceren.

Wat is kwaliteitverbetering?

Kwaliteitverbetering is een systematische aanpak bij het analyseren van de huidige prestaties van het bedrijf om de nodige maatregelen te treffen voor de kwaliteitsverbeteringen. De volgende technieken kunnen gebruikt worden om de nodige wijzigingen aan te brengen voor de kwaliteitsverbeteringen.

• TQM (Total Quality Management)

• Six Sigma

• 5S Concepts

• Benchmarking

Kwaliteitverbeteringen kunnen worden beschouwd als een voortdurende inspanning om de huidige prestaties van de organisatie te verbeteren. Kwaliteitontwikkelingen hebben gevolgen voor het vergroten van de productiviteit van de organisatie door het afval, de gebreken, de afwijzingen en de niet-waarde-toevoegende activiteiten te elimineren.

Wat is het verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering?

• Quality Assurance gaat over het volgen van een bepaalde procedure of een proces om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verwachte kwaliteitsnormen. Aan de andere kant verwijst kwaliteitsverbetering naar de technieken die door de organisaties worden gebruikt voor continue kwaliteitsverbeteringen.

• Kwaliteitsborging wordt gebruikt om fouten, fouten, gebreken in de processen en producten die in de organisatie zijn vervaardigd, te identificeren. Kwaliteitverbetering heeft betrekking op de voortdurende verhoging van de kwaliteitsnormen teneinde de productiviteit van de organisatie te verhogen door kosten te verlagen en de levertijd te verbeteren.

• Kwaliteitsborging is een reactieve aanpak, terwijl kwaliteitsverbetering een proactieve aanpak is.

• Kwaliteitsborging wordt doorgaans in organisaties gedaan door een kwaliteitsborgingsingenieur en kwaliteitsverbetering is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers in de organisatie.