Verschil tussen voorspelling en profetie

Sleutelverschil - Voorspelling vs Profetie

Zowel voorspellingen als profetieën kunnen de toekomst voorspellen. Voorspelling kan worden gebruikt om voorspellingen over het weer, de economie en de samenleving in het algemeen te beschrijven, evenals de uitspraken over de toekomst van een persoon. Profetie, daarentegen, verwijst meestal naar voorspellingen die door een wijs persoon zijn gemaakt of in een heilige tekst worden neergeschreven. Het sleutelverschil tussen voorspelling en profetie is dat profetie religieuze connotaties daarbij heeft, in tegenstelling tot voorspelling.

Wat is een voorspelling?

Voorspelling kan eenvoudig worden omschreven als een verklaring over een onzekere gebeurtenis. De Oxford Dictionary definieert voorspelling als een handeling om te zeggen of te schatten dat (een gespecificeerd ding) in de toekomst zal gebeuren of het gevolg zal zijn van iets. Het Merriam-Webster woordenboek definieert het als een handeling om vooraf iets te verklaren of aan te geven.

In het algemeen wordt de term voorspelling meestal gebruikt voor prognoses die zijn gebaseerd op ervaring, kennis en waarnemingen. Bijvoorbeeld, een voorspeller's beschrijving over iemand's toekomst heet een voorspelling. Deze voorspelling is vaak gebaseerd op andere dingen, zoals de lijnen van de palm. Tegelijkertijd wordt de term voorspelling ook gebruikt om te verwijzen naar voorspellingen over het weer en de economie.

Zijn vrouw geloofde de voorspellingen van de oude zigeunervrouw.

Zijn voorspellingen zullen in de komende jaren bewezen worden.

Deze informatie werd gebruikt voor de voorspelling van toekomstige economische trends.

Mensen maken al voorspellingen over de winnaar.

Wat is een profetie?

De term profetie heeft twee betekenissen. Profetie kan verwijzen naar een voorspelling van wat er in de toekomst gebeurt of een geïnspireerde uitspraak van een profeet. De term profetie wordt vaak gebruikt in de context van religie en mythologie. Het wordt niet gebruikt om de voorspellingen van weer of voorspellingen van een fortuneteller te beschrijven. Profetie verwijst typisch naar een voorspelling die is gemaakt door een wijs persoon of een in een heilige tekst geschreven. Zo is het belangrijkste verschil tussen voorspelling en profetie de religieuze connotaties die verband houden met de profetie. Bovendien voorspelt profetie een relatief groter verschijnsel dan een voorspelling. (ex: het einde van de wereld, de dood van een koning, de opstand van een held, enz.).

De volgende voorbeelden zullen u helpen om de betekenis en het gebruik van de term profetie beter te begrijpen.

De profetie heeft voorspeld dat een held uit het Zuiden zal opkomen.

Het boek gaf een antieke profetie aan over het einde van de wereld.

De profetieën van de wijze oude man zijn allemaal waar.

De blinde prinses had het geschenk van de profetie.

St. Anne onthullen aan de Maagd de profetie van Jesaja

Wat is het verschil tussen Voorspelling en Profetie?

Definitie:

Voorspelling

is een verklaring over de toekomst. Profetie

is een verklaring over toekomstige of wijze, geïnspireerde woorden van een profeet. Connotations:

Prediction

heeft geen religieuze connotaties. Profetie

houdt verband met religieuze connotaties. Gebruik:

Voorspelling

kan worden gebruikt om mondelinge dingen als weer te beschrijven. Profetie

wordt gebruikt om grotere gebeurtenissen te beschrijven. Image Courtesy:

"Weerbericht voor kranten - vandaag en morgen" Door Parhamr - Eigen werk (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia

"St. Anne onthult de Maagd de profetie van Jesaja LACMA M. 2000. 179. 16 "Door Nöel Hallé (Frankrijk, Parijs, 1711-1781) - (Openbaar domein) via Commons Wikimedia