Verschil tussen obsessie en dwang

Obsessie vs Compulsion

Ondanks het feit dat zowel obsessie en dwang verband houden met een mentale stoornis, is er een verschil tussen obsessie en dwang. Met andere woorden, dit zijn niet hetzelfde. Terwijl obsessie betrekking heeft op een aanhoudende gedachte die in de geest van een individu werkt, verwijst dwang naar een aanhoudende actie, waarbij het individu een sterke drang voelt om in een bepaalde activiteit aan te gaan tot het niveau waarin het zijn dagelijkse taken ontwricht. Dus, het belangrijkste verschil tussen obsessie en dwang stamt van een die verband houdt met gedachten en de andere aan acties. In dit artikel wordt geprobeerd een meer gedetailleerd beeld van de twee termen aan te geven, zodat de lezer de verschillen die bestaan ​​zijn kunnen begrijpen.

Wat betekent Obsession?

In de eerste plaats, als men naar de obsessie kijkt, kan het worden gedefinieerd als een terugkerende gedachte die niet weggaat; een aanhoudende gedachte. Zelfs in het kader van andere werkzaamheden zou deze gedachte de geest van het individu bezighouden. Dit wordt meestal beschouwd als irrationeel en kan in mate variëren. Sommige obsessies zijn milder in graad in vergelijking met anderen. Wanneer de graad hoog is, is de verstoring van het dagelijkse leven en de taken ook hoog. Zelfs wanneer de persoon er niet aan denkt te denken, komt deze gedachte opnieuw en opnieuw. Angst voor kiemen, vuil, en de constante behoefte om dingen op een goede manier af te maken, zijn enkele voorbeelden van obsessie. Obsessies kunnen zelfs leiden tot lasten in persoonlijke en arbeidsrelaties, omdat ze het normale functioneren van een individu verstoren.

Wat betekent dwang?

In tegenstelling tot een obsessie, die een terugkerende gedachte is, is een dwang een aanhoudende actie die moet worden vervuld. Een dwang kan ook van verschillende graden zijn. Wanneer de graad zacht is, slaagt de persoon erin om zijn dagelijkse routines door te gaan met weinig storing. Wanneer de graad echter hoog is, is de impact op de dagelijkse routine niet alleen negatief, maar hoog. Laten we dit door een voorbeeld begrijpen. Stel je voor een persoon die moet controleren of hij de deur heeft gesloten voordat hij naar het werk komt. Als de persoon een dwang heeft voor deze activiteit, zal de persoon een sterke drang hebben om terug te gaan en de deur opnieuw te controleren. Dit houdt ook verband met obsessie, aangezien de persoon aan het denken blijft om de deur te sluiten, of om de deur goed te sluiten.

Dit voorbeeld benadrukt ook de impact die het op de dagelijkse routine heeft.In dit geval zou de persoon nooit op tijd aan het werk kunnen komen. Als de persoon deze sterke drang probeert te duwen, leidt het gewoonlijk tot nadelige effecten. Dit resulteert ook in de persoon die problemen ondervindt in het werkleven en in het persoonlijke leven. Enkele voorbeelden voor dwangmaatregelen zijn de noodzaak om handen te wassen, nodig voor constante goedkeuring, nodig om dingen op een bepaalde manier te regelen, enz.

Wat is het verschil tussen Obsession en Compulsion?

• Obsessie verwijst naar een aanhoudende gedachte die in de geest van een individu werkt.

• Compulsie verwijst naar een aanhoudende actie, waarbij het individu een sterke drang heeft om een ​​bepaalde activiteit te betrekken.

• Beide obsessie en dwang variëren in mate, hoe hoger de mate hoe hoger de kans op verstoringen in het dagelijks leven.

• Beide kunnen worden genezen door middel van cognitieve gedragstherapie en medicatie.

• Het belangrijkste verschil is dat obsessie beperkt is tot een gedachte, dwang gaat zo ver als een actie.