Verschil tussen begeleiding en counseling

Begeleiding versus counseling

Psychologie, de studie van gedrag en mentale processen, een divers gebied is. Het gaat om het proces van het begrijpen van de redenen waarom mensen zich gedragen en denken zoals zij dat doen en past wetenschappelijke methoden toe bij het observeren en verzamelen van informatie, om met een toepasselijk principe van gedrag en motivatie te komen.

Het is subjectief en wordt toegepast volgens de specifieke vereisten van een individu. Onder de vele takken en toepassingen van de psychologie bevinden zich de gebieden van Begeleiding en Counseling.

Begeleiding en counseling houden beide in dat iemand wordt geholpen bij het maken van keuzes over de verschillende dingen die hem kunnen confronteren en verwarren. Het zijn echter totaal verschillende velden en om een ​​onderscheid tussen deze twee te maken, zijn hier enkele dingen die worden gebruikt om ze te beschrijven:

Counseling
Counseling is een psychologische specialiteit die zich bezighoudt met onderzoek en toegepast werk in supervisie, training, loopbaanontwikkeling, preventie en gezondheid. Het richt zich op iemands sterke punten, troeven, milieu-interacties, educatieve achtergrond, loopbaanontwikkeling en persoonlijkheid.

Begeleiding begon als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien wordt het gebruikt door individuen, instellingen, families, revalidatieagentschappen en andere organisaties. Het maakt gebruik van psychologische methoden bij het verzamelen van gegevens uit de case-history door persoonlijk interview, testen en geschiktheid.

Het helpt klanten bij het kiezen van de beste oplossing voor een probleem, door het proces van luisteren en ondervragen. Het is belangrijk op te merken dat counseling geen mening is en gebaseerd is op een wellnessmodel in plaats van een medisch model.

De belangrijkste zorg van een counselor moet verder gaan dan het behandelen van disfunctie of pathologie. Het moet omgaan met het zelfbewustzijn van een cliënt, wat hem zou moeten helpen bij persoonlijke groei en welzijn.

Richtsnoer
Begeleiding wordt gedefinieerd als het begeleiden, geven van leiderschap, supervisie, richting of professionele begeleiding voor toekomstige acties. Het wordt meestal aangeboden aan studenten ter voorbereiding op een roeping.

Begeleiding helpt een persoon zijn psychologisch, beroeps- en onderwijspotentieel te ontdekken en te ontwikkelen om gelukkiger en nuttiger te zijn in de samenleving. Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn beslissingen en acties, maar als hij jong is, heeft hij iemand nodig die volwassener en ervarener is om hem door het leven te leiden en om de juiste beslissingen voor zichzelf te nemen.

Net als counseling helpt het cliënten bij het nemen van een beslissing of een gepaste handelwijze. Het kan worden gebruikt als therapeutisch hulpmiddel bij de behandeling van kleine emotionele stoornissen en stoornissen.

Samenvatting

1.Counseling is een psychologisch veld dat zich bezighoudt met onderzoek en toegepast werk om training en supervisie te bieden, terwijl Guidance een psychologisch veld is dat zich bezighoudt met het helpen van cliënten bij het kiezen van de juiste manier van handelen.
2. Hoewel beide worden gebruikt in organisaties en door individuen, heeft counseling een breder bereik, terwijl Guidance meestal op scholen wordt gebruikt om studenten naar juiste acties te leiden.
3. Beide kunnen helpen bij de behandeling en revalidatie van een persoon die lijdt aan een psychische aandoening of stoornis, maar counseling is uitgebreider dan begeleiding.
4. Counseling omvat verschillende andere gebieden van de psychologie, terwijl de begeleiding meer specifiek is.