Verschil tussen fl. oz. en oz.

'fl. oz. 'vs' oz. '

Een' fl. oz. 'of fluid ounce is de maat voor het volume en' oz. 'of dry ounce is de maat van het gewicht. Mensen raken vaak in de war als ze proberen onderscheid te maken tussen 'fl. oz. 'of fluid ounce en' oz. of droog ons als ze denken dat een fl. oz. wordt gebruikt voor het meten van vloeistoffen en een oz. voor vaste materialen. Maar het echte verschil zit hem in het meten van volume en gewicht en heeft niets te maken met de eigenschappen van de materialen.

A fl. oz. is gelijk aan ongeveer 30 milliliter in het Amerikaanse systeem, en tot ongeveer 28 milliliter in het imperiale systeem. Als er 16 vloeibare grammen in een pint zitten, zijn er 16 oz. in een pond. Als het nauwkeurig wordt vermeld, wordt één Amerikaanse vlag. oz. is gelijk aan 29. 5735297 milliliter en één oz. is gelijk aan 28. 3495231 gram.

'Ounce', afgekort als 'oz. ', komt van het oude Italiaanse woord' onza '. Oz. of ounce wordt gebruikt in verschillende systemen in de VS evenals in de imperiale systemen. Internationaal avoirdupois oz. en de internationale troy ounce zijn de twee beroemdste ounce die over de hele wereld wordt gebruikt. Over het algemeen wordt een vloeibare ounce eenvoudigweg aangeduid als een ounce.

Voor de gewone man, de vloeibare oz en de oz. of droge oz. het is nog steeds een beetje verwarrend. Hoewel ze vaak worden gebruikt, hebben ze misschien niet gekeken naar de technische aspecten van deze twee ounces. Zoals gezegd, hoeft er geen verwarring te bestaan ​​over een fl. oz. of vloeibare ounce en een oz. of ounce. De fl. oz. of fluid ounce is voor het meten van het volume en de oz. of gewoon droog ons is voor het meten van massa.

Samenvatting:

1. Mensen raken vaak in de war als ze proberen onderscheid te maken tussen 'fl. oz. 'of fluid ounce en' oz. of droog ons als ze denken dat een fl. oz. wordt gebruikt voor het meten van vloeistoffen en een oz. voor vaste materialen.
2. De fl. oz. of fluid ounce is voor het meten van het volume en de oz. of gewoon droog ons is voor het meten van massa.
3. Een fl. oz. is gelijk aan ongeveer 30 milliliter in het U. S. systeem en tot ongeveer 28 ml in het imperiale systeem. Als het nauwkeurig wordt vermeld, wordt één Amerikaanse vlag. oz. is gelijk aan 29. 5735297 milliliter en één oz. is gelijk aan 28. 3495231 gram.
4. Als er 16 vloeibare grammen in een pint zitten, zijn er 16 oz. in een pond.
5. Over het algemeen wordt een vloeibare ounce eenvoudigweg aangeduid als een ounce.