Verschil tussen ECG en EEG

ECG en EEG

Electroencephalogram of EEG is gerelateerd aan de hersenen en het elektrocardiogram of ECG is gerelateerd aan het hart. EEG is de apparatuur die wordt gebruikt voor het meten van elektrische activiteiten van de hersenen. Aan de andere kant wordt ECG gebruikt voor het meten van hartactiviteiten.

EEG wordt voornamelijk gebruikt voor het diagnosticeren van aanvallen, infecties, tumoren, degeneratieve stoornissen en metabole stoornissen die de hersenen kunnen beïnvloeden. Integendeel, ECG wordt gebruikt om de snelheid van hartslagen, hartkamerposities en eventuele hartbeschadiging te bepalen. Het ECG helpt bij het bepalen of iemand problemen heeft met het hart.

Augustus Waller van het St. Mary's Hospital in Londen was de eerste die systematisch het hart benaderde vanuit een elektrisch oogpunt. Hij gebruikte Lippmann-capillaire elektrometer voor het bepalen van elektrische impulsen van het hart. Maar een doorbraak in ECG-testen kwam met de snaargalvanometer ontwikkeld door Willem Einthoven uit Nederland.

Hoewel velen hadden geëxperimenteerd met elektrische impulsen van de hersenen, wordt de Duitse psychiater Hans Berger gecrediteerd voor het uitvinden van EEG.

Als het over de etymologie gaat, zijn zowel het elektro-encefalogram als het elektrocardiogram van het Grieks afkomstig. ECG is afgeleid van electro (elektrische activiteit), cardio (hart) en grafiek (schrijven). EEG is afgeleid van elektron, encefalos (hersenen) en gram.

(record).

Zowel het ECG als het EEG maakt gebruik van elektroden voor het bepalen van elektrische impulsen van het hart en de hersenen. In EEG zijn de elektroden bevestigd aan de hoofdhuid. Maar voor het nemen van ECG, zijn de elektroden bevestigd aan de borst, benen, armen en nek. Terwijl ongeveer 16 tot 20 elektroden worden gebruikt bij EEG-testen, worden ongeveer 12 elektroden gebruikt bij ECG-testen.

Hoewel ECG-testen geen risico's of pijn met zich meebrengen, worden bij EEG-testen bepaalde ongunstige omstandigheden waargenomen. Mensen met epileptische aanvallen die een EEG-test ondergaan, kunnen bij de lichtflits toevallen ervaren.

Samenvatting

1. EEG is de apparatuur die wordt gebruikt voor het meten van elektrische activiteiten van de hersenen. Aan de andere kant wordt ECG gebruikt voor het meten van de activiteiten van het hart.

2. In EEG zijn elektroden bevestigd aan de hoofdhuid. Maar in ECG zijn de elektroden bevestigd aan de borst, benen, armen en nek.

3. EEG wordt gebruikt voor het diagnosticeren van aanvallen, infecties, tumoren, degeneratieve stoornissen en metabolische stoornissen die de hersenen beïnvloeden. ECG bepaalt het tempo van de hartslag, de hartkamerposities en of er schade aan het hart is.

4. ECG brengt geen risico's of pijn met zich mee, maar EEG heeft bepaalde ongunstige omstandigheden.