Verschil tussen deontologie en teleologie

Deontologie versus teleologie

Ethiek of morele filosofie is een tak van filosofie die vragen met zich meebrengt over ethiek en de perceptie van goed en kwaad, van goed en kwaad, van rechtvaardigheid, deugd en ondeugd. Het heeft de volgende takken: meta-ethiek, normatieve ethiek, toegepaste ethiek, morele psychologie en beschrijvende ethiek.

Deze branches hebben verschillende denkrichtingen en subgebieden, waaronder: hedonisme, epicurisme, stoïcisme, moderne ethiek, toegepaste ethiek, morele psychologie, deontologie en teleologie of consequentialisme.
Deontologie wordt ook wel op verplichtingen gebaseerde ethiek genoemd. Het is een benadering van ethiek die onderzoekt of de motieven achter bepaalde acties goed of fout zijn in plaats van zich te concentreren op de vraag of de resultaten van de actie goed of fout zijn. Het is gebaseerd op ieders plicht of verplichting jegens elkaar, alle levende dingen en de omgeving op basis van morele overtuigingen en waarden. Het leert over altijd te goeder trouw handelen en houdt zich aan de Gouden Regel om anderen te behandelen op de manier waarop je door hen behandeld wilt worden.

De tien geboden zijn voorbeelden van deontologie. Het zijn morele taken die ons zijn geleerd sinds we kinderen waren, en we worden door hen gevormd op de manier dat we anderen moeten behandelen, om eerlijk te zijn en ze niet te gebruiken om egoïstische bedoelingen te dienen.

Teleologie of consequentialisme wordt aangeduid als resultaatgerichte ethiek. Het richt zich op het doel van elke actie en of er een intentie of betekenis voor de actie is. Het gaat over de gevolgen van een actie. Het omvat het onderzoeken van ervaringen uit het verleden om de resultaten van de huidige acties te achterhalen. Een voorbeeld hiervan is utilitarisme, dat ook wel het grootste geluksbeginsel wordt genoemd. Het meet hoeveel algemeen genot aan een bepaalde actie kan worden ontleend en hoeveel pijn wordt voorkomen.
Hoewel deontologie gebaseerd is op de absolute plicht van de mens tegenover de mensheid en hoe deze voorrang krijgt boven resultaten, is teleologie gebaseerd op de resultaten van een actie en op de vraag of een actie meer geluk en minder pijn oplevert.

Samenvatting:

1. Deontologie is een benadering van ethiek die zich houdt aan de theorie dat een doel de middelen niet rechtvaardigt, terwijl teleologie een benadering is van ethiek die zich houdt aan de theorie dat het doel altijd de middelen heiligt.
2. Deontologie is ook bekend als op verplichtingen gebaseerde ethiek, terwijl teleologie ook bekend staat als resultaatgerichte ethiek.
3. Deontologie houdt zich aan de Gouden Regel die anderen iets moet aandoen wat je wilt dat ze je aandoen terwijl de teleologie dat niet doet; het wordt eerder ook wel het grootste geluksbeginsel genoemd omdat het een actie rechtvaardigt als het het grootste geluk en de minste hoeveelheid pijn produceert.
4. Deontologie leert eerlijk te zijn en anderen niet om egoïstische redenen te gebruiken terwijl de teleologie leert over het doen van welke acties dan ook een resultaat opleveren dat voor een persoon acceptabel is.
5. Teleologie onderzoekt eerdere ervaringen om de resultaten van een huidige actie te voorspellen, terwijl deontologie volgt op wat moreel juist is, gebaseerd op de waarden die bij elke persoon zijn ingebracht.