Verschil tussen delusion en hallucinatie

Delusion vs Hallucinatie

Menselijk gedrag is het gevolg van interactie tussen veel factoren zoals genetica, culturele invloeden, opvoeding en de stimulanten die dwingen een individu om op een bepaalde manier te gedragen. Zolang een persoon zich gedragen volgens sociale normen en gewoontes, is er geen probleem voor anderen, maar als zijn gedrag en handelingen niet in overeenstemming zijn met de maatschappelijke normen, en hij lijkt vreemd en excentrisch, wordt ervan uitgegaan dat hij lijdt aan psychische aandoening. Twee van deze psychische stoornissen zijn illusie en hallucinatie die vaak door mensen worden verward vanwege hun overeenkomsten. In dit artikel wordt geprobeerd de verschillen tussen illusie en hallucinatie te benadrukken.

Delusion

Delusion is een mentale stoornis die een persoon dwingen om overtuigingen te houden die niet in overeenstemming zijn met de realiteit. Het is duidelijk voor iedereen dat de persoon verkeerde overtuigingen vasthoudt, maar hij weigert gewoon om uit zijn make-believe-wereld te komen. De meest voorkomende waanwijzen zijn die van grootsheid en vervolging, hoewel er veel meer vormen van waanzin zijn. Een persoon kan plotseling beginnen te geloven dat hij de uitverkorene is en door God gestuurd is om anderen te controleren. Hij gedraagt ​​zich daarbij en heeft geen zorgen over wat anderen aan hem denken. Sommige mensen geloven dat ze supermachten of super natuurlijke vaardigheden hebben, en kunnen zelfs springen van een hoog gebouw, omdat er niets kan gebeuren met hen. Iemand die overtuigd is dat hij of zij niet kan worden beschadigd, kan zelfs verhuizen en in het verkeer lopen zonder verkeerslichten te volgen.

Wanneer een persoon aan een misleiding van vervolging lijdt, denkt hij dat iedereen tegen hem samenzwept. Hij begint te geloven dat hij wordt gevolgd, zijn telefoons worden aangepakt en zijn activiteiten worden bespioneerd om een ​​plan te maken om hem te doden. De acties en gedragingen van een dergelijke persoon kunnen dwaas en vreemd zien, maar hij is ervan overtuigd dat hij de juiste dingen doet om te voorkomen dat hij gevangen wordt. Delusies ontstaan ​​door een onderliggende mentaal of neurologisch probleem. Als iemand een boosheid heeft dat zijn vrouw een extra huwelijk heeft, is er geen bewijs en overtuigend genoeg om hem te geloven dat zijn vrouw onschuldig is.

Hallucinatie

Als u een persoon op een eigenaardige manier gedraagt ​​of reageert op stimuli die niet voor u zichtbaar zijn, kunt u ervan uitgaan dat hij onder invloed van hallucinaties is. Hallucinaties zijn percepties die vals zijn en plaatsvinden in de afwezigheid van enige stimuli. De meeste hallucinaties zijn auditief en visueel van aard als wanneer iemand geluiden hoort en beelden ziet die niet voor iemand anders zichtbaar zijn. Een persoon onder hallucinatie kan met iemand praten alsof hij op hem reageert, hoewel er niemand aanwezig is.Hallucinaties zijn gebruikelijk bij mensen die medicijnen zoals LSD gebruiken die bekend zijn om de symptomen van hallucinaties te veroorzaken. Mensen die LSD voelen, voelen zich reagerend op groter bewustzijn, hoewel het feit is dat ze symptomen van hallucinaties beginnen te voelen. Slachtoffers van deze geestelijke stoornis kunnen bekende en onbekende stemmen horen als niemand hen ervaart. Symptomen van hallucinatie worden gevonden bij patiënten van schizofrenie en ook degenen die door artsen als psychotisch worden aangeduid.

Wat is het verschil tussen delusion en hallucinatie?

• Beide delusies en hallucinaties zijn mentale aandoeningen die onderliggende neurologische problemen hebben, maar hebben verschillende symptomen en effecten.

• Delusies zijn valse overtuigingen die het gedrag van een persoon leiden. Uitdrukkingen van grootsheid en vervolging zijn meest voorkomend en nemen de gedachten van een persoon over, waardoor hij gelooft dat hij super natuurlijk is of dat hij wordt bespioneerd om vermoord te worden.

• Hallucinaties zijn auditieve en visuele percepties die een persoon ervaart zonder dat er een stimulus aanwezig is. Patiënt kan plotseling bekende en onbekende stemmen horen.