Verschil tussen cyclusgetal en fysieke inventaris

Belangrijkste verschil - Cyclotelling versus fysieke inventaris

Inventaris vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de huidige activa en zij moeten effectief worden beheerd. Algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes (GAAP) en Internal Revenue Service (IRS) regelen dat mandaatmaatschappijen jaarlijks volledig inventarisniveau tellen of een voortdurend telsysteem implementeren. Het belangrijkste verschil tussen cyclotelling en fysieke inventarisatie is dat cyclotelling wordt aangeduid als een perpetual inventory counting systeem waarbij een verzameling geselecteerde inventariselementen op een bepaalde dag wordt geteld terwijl fysieke inventarisatie een inventarisatiemethode waarbij alle soorten inventarisatie in een organisatie op een bepaald tijdstip geteld worden, typisch op jaarbasis.

INHOUD
1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is Cycle Count
3. Wat is fysieke inventaris
4. Vergelijking naast elkaar - Cyclus tellen tegen fysieke inventaris
5. Samenvatting

Wat is Cycle Count?

Cykeltelling wordt aangeduid als een eeuwig inventaris tellen systeem, waarbij een verzameling geselecteerde voorraadvoorraden op een bepaalde dag wordt geteld. Het bedrijf kan een inventarisplan hebben om te beslissen hoe het tellen moet gebeuren op basis van verschillende soorten voorraad.

E. g. PQR is een productiebedrijf dat 4 soorten inventaris bezit. De cyclusgetal begint in januari en één type voorraad wordt per maand geteld. Zo komt de eerste cyclus in april af en dezelfde cyclus wordt nog twee keer voor het jaar voortgezet.

Met een cyclusgetal is het handig om de inventaris te valideren, omdat de records op een continue basis worden bijgewerkt. Deze methode van tellen wordt wijd gebruikt in grootschalige organisaties die een groot aantal voorwerpen in voorraad hebben en niet langdurig kunnen sluiten om een ​​jaarlijkse inventarisatie te doen.

Voordelen en nadelen van cyclusgetallen

De volgende voordelen worden verkregen door een cyclusgetal.

  • Minder kostbaar in vergelijking met de inventarisatie van de voorraad
  • Vermindering van de bedrijfsvoering
  • Minder complexiteit

Het belangrijkste nadeel van deze methode is echter dat het moeilijk is om de juiste waarde op het einde van het boekjaar af te sluiten aangezien alle inventarisrecords niet op hetzelfde moment worden bijgewerkt.

Wat is fysieke inventarisatie?

Fysieke inventarisatie is een inventarisatiemethode waarbij alle soorten inventarisatie in een organisatie op een bepaald tijdstip geteld worden, typisch op jaarbasis.Dit gebeurt door het sluiten van de werkzaamheden tijdelijk aan het einde van het boekjaar en tellen van alle soorten inventarisatie.

Voordelen en nadelen van de fysieke inventaris

Met de inventaris van de fysieke inventaris kan het bedrijf het nieuwe boekjaar beginnen met een nauwkeurig inventarisbedrag dat bijdraagt ​​tot nauwkeuriger financiële informatie en besluitvorming. Terwijl nuttig, wordt deze methode zelden gebruikt omdat de kosten hoger zijn dan de voordelen waar de voormalige (kosten) zijn.

  • Zodra de voorraadtelling is gestart, kan het magazijn geen inventaris ontvangen of distribueren; dus de bewerkingen moeten worden afgesloten om de inventaris te noemen, die 'inventarisvries' wordt genoemd.
  • Beide tijd en bronverbruik
  • Als de inventaris tellen handmatig wordt gedaan, is er een verhoogde mogelijkheid van fouten.

Figuur 01: Inventaris tellen is een essentiële oefening voor veel soorten organisaties.

Wat is het verschil tussen cyclusgetal en fysieke inventarisatie?

Cyclotelling versus fysieke inventaris

Cyclotelling is een voortdurende inventaris tellen systeem waarbij een verzameling geselecteerde voorraadobjecten op een bepaalde dag wordt geteld. Fysieke inventarisatie is een inventarisatiemethode waarbij alle soorten inventarisatie in een organisatie op een bepaald tijdstip geteld worden, typisch op jaarbasis.
Inventory Freeze
Cycletelling vereist geen voorraad inventaris bevriezen. Fysieke inventarisatie vereist een voorraad inventaris bevriezen.
Natuur
De fietstelling wordt op verschillende tijden uitgevoerd voor verschillende soorten voorraad. Met de fysieke inventarisatie methode moet het bedrijf alle voorraadvoorraad op een bepaald tijdstip tellen.
Flexibiliteit
Onder cyclotellingmethode kan het bedrijf bepalen hoe de voorraadtelling moet gebeuren, in welke volgorde de voorraad moet worden geteld, welke soorten voorraad eerst moeten worden geteld, enz. Fysieke inventarisatie heeft beperkte flexibiliteit aangezien het op een manier alleen kan worden ingeleid.
Complexiteit en tijdsduur
De cyclus is een minder complexe activiteit en kan binnen een beperkte tijd worden afgerond. De fysieke inventarisatie methode is zeer complex en tijdrovend.
Geschiktheid
Cykeltelling is ideaal voor bedrijven die aanzienlijke hoeveelheden inventaris handhaven. Tellen van fysieke voorraad is meer geschikt voor bedrijven die kleine hoeveelheden inventaris handhaven.

Samenvatting - Cijfertelling versus fysieke inventaris

Het verschil tussen cyclusgetal en fysieke inventarisatie is dat cyclotelling een methode is van voortdurende inventarisatie, terwijl de fysieke inventarisatiemethode periodiek, typisch op jaarbasis, periodiek telt. Het implementeren van een effectief inventaris tellen systeem helpt om uit voorraad situaties te voorkomen en inefficiënties en fouten te verminderen. Sommige organisaties voeren beide soorten voorraadcontrole uit; echter, cyclus tellen methode is degene die de voorkeur geniet en veel gebruikt door velen.

Referentie:
1. Rechter, Jeanna. "Cycle Count vs.Jaarlijkse lichamelijke telling - Welke voor u past? "PBD Worldwide Home - 2. Order Compliance Services. N. p. , n. d. Web. 26 mei 2017..
2. Murray, Martin. 'Wat u moet weten over fietsen in het magazijn. " De balans. N. p. , n. d. Web. 26 mei 2017..
3. Met een fysieke inventarisatie tellen. N. p. , n. d. Web. 26 mei 2017..

Image Courtesy:
1. "Verkoper in Zeepwinkel - Mardin - Turkije" door Adam Jones (CC BY-SA 2. 0) via Flickr