Verschil tussen Courier en Regular Mail

Courier vs Regular Mail

Koerier en gewone post zijn twee soorten postdiensten die sommige verschillen laten zien tussen hen in termen van hun werkwijze en dienstverlening. In de vroegere tijd waren mensen echt afhankelijk van de traditionele postdienst om hun brief en pakketten te krijgen. De reguliere post was zeer vogue totdat het koerssysteem werd geïntroduceerd. We kunnen allemaal denken dat het leveren van een pakket kostbaar is via de koerier, maar minder duur is via de gewone postdienst. Het kan wellicht in het begin waar geweest zijn. In de huidige wereld is het echter niet waar.

Wat is Regular Mail?

Regular mail verzendt mail of pakketten met behulp van de postdiensten die doorgaans door de regering van een land zijn burgers worden verstrekt. In de vroegere tijden was gewone mail de enige manier om iets te sturen naar iemand anders die in een ander gebied woonde. Het was erg traag, maar mensen hadden geen alternatief. Met de tijd is de kwaliteit van de reguliere post ook aan het stijgen, maar het wordt niet opgemerkt door het uitgebreide gebruik van de koeriersdienst.

Als u een mail wilt versturen via een gewone post, kunt u het gewoon naar de dichtstbijzijnde postvak die bij de postdiensten hoort. Anders kan je naar het postkantoor gaan en er overheen gaan. Verzenden van pakketten is een lastig proces wanneer u via de gewone postdienst in een postkantoor bent gedaan. Je zou vaak ook lange wachtrijen vinden. Naar het postkantoor gaan, in de rij blijven en eindelijk het pakket overhandigen kan veel tijd duren. Dus, bij de gewone postdienst, wordt de aanleg van de deurstap ophalen niet gezien.

Eén voordeel van de gewone postdiensten is dat de prijzen die verband houden met de gewone post constant zijn, ongeacht het postkantoor.

Wat is Courier?

Courier is de postdiensten die door voornamelijk particuliere partijen worden beheerd. Tegenwoordig hebben de overheidsdiensten ook de mogelijkheid om koerierdiensten aan te bieden. Het is interessant om op te merken dat de koerierindustrie in termen van dienstverlening sprong en dus is er een zware en gezonde concurrentie onder de koerierdiensten. De kwaliteit is ook toenemend van dag tot dag. Vanwege de concurrentie kunnen de koerierbedrijven hun prijs niet in absurde bedragen verhogen, omdat zij de klanten niet kunnen verliezen. Hun prijzen zijn op dit moment iets anders dan de normale postprijzen, maar ze zijn niet erg hoog om ongemak voor de klanten te veroorzaken.

Het verzenden van de pakketten is heel makkelijk als het gaat om het verzenden via de koeriersdienst. In sommige gevallen zouden de mensen van het koeriersdienstcentrum naar uw huis komen en het pakket ophalen.Meestal is dit het geval, omdat de koeriersdienst meer klanten wenst te winnen. Met andere woorden, het kan worden gezegd dat de koeriersdienst de afhaaldienst van de klant mogelijk maakt.

Als het gaat om kosten, omdat er sprake is van een gezonde concurrentie tussen de koeriersdienstcentra, worden u verschillende prijzen voor hun dienst aangeboden.

Wat is het verschil tussen Courier en Regular Mail?

Definities van Courier en Regular Mail:

Courier: Courier is een soort snellere postdienst.

Regular Mail: Regelmatige mail is de normale postdienst die meer tijd vergroot.

Afhalen Service:

Koerier: Koerierdiensten bieden afhaalfaciliteiten waar ze komen en nemen het pakket dat u van uw huis wilt verzenden.

Regelmatige post: Regelmatige mail biedt geen ophalen diensten.

Kosten:

Koerier: Koerierkosten zijn iets hoger.

Regular Mail: De normale postkosten zijn iets lager.

Bezorgingsopties:

Courier: Courier biedt een aantal bezorgmogelijkheden, zoals het pakket voor een tijdje, als u wilt, zelfs de exacte levertijd, enz. Vermelden.

Regular Mail: < Regelmatige post wordt alleen geleverd met standaard leveringsopties, zoals het vertellen over de dag van het pakket, enz. Betrouwbaarheid:

Koerier:

Betrouwbaarheid is hoog in courierdiensten. Regular Mail:

Betrouwbaarheid van de gewone post is lager dan koerier, omdat soms items verloren gaan tijdens het postproces. Concurrentie:

Koerier:

Koeriersdiensten hebben een concurrentie onderling omdat zij soortgelijke faciliteiten aanbieden. Regular Mail:

Regelmatige mail heeft geen competitie. Foto's Gerechtigheid:

Verzending per fiets in Duitsland door ProfDEH (CC BY-SA 3. 0)

  1. Zelfde dag Leveringsbedrijf koerierswagen van Dwight Burdette (CC BY 3. 0)