Verschil tussen kostencentrum en winstcentrum

Cost Center vs Winstcentrum

Bedrijven hebben een aantal operationele eenheden die essentieel zijn voor de goede werking van het bedrijf. Er zijn bepaalde bedrijfseenheden die inkomsten genereren voor het bedrijf, terwijl er andere operationele eenheden zijn die kosten en kosten tot gevolg hebben. Hoe dan ook, beide soorten eenheden, winstcentra en kostencentra, zijn essentieel voor elke zakelijke activiteit. Winstcentra zullen continu winst maken, terwijl kostencentra niet direct winst creëren, maar kritisch zijn voor de langetermijnwinst en succes van een onderneming. In het artikel wordt de twee typen besturingseenheden nauwkeurig bekeken en wordt de gelijkenis en het verschil tussen het kostencentrum en het winstcentrum verklaard.

Kostencentrum

Een kostencentrum is een afdeling of onderdeel van een algemene organisatie die kosten voor het bedrijf creëert, maar niet rechtstreeks deelneemt aan het genereren van een winst. Een typische organisatie heeft een aantal kostencentra die essentieel zijn voor hun zakelijke activiteiten, zoals klantenservice, onderzoek en ontwikkeling, branding en marketing, enz. Kostencentra zijn vrij duur om te onderhouden en leiden tot winstgevendheid. op de lange termijn is er geen directe winstgeneratie. Ze zijn meestal kritisch voor de langetermijnwinst en de financiële gezondheid van de onderneming en daarom zijn deze kostencentra essentieel voor de goede werking van het bedrijf. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat een kostencentrum onderhoudt, krijgt geen directe winst daaruit. Het hebben van goede klantenservicefaciliteiten zal echter de klanttevredenheid vergroten en de reputatie van de firma verbeteren die de verkoop sterk kan beïnvloeden.

Winstcentrum

Winstcentra zijn afdelingen, afdelingen of delen van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het creëren van winst. Bepaalde winstcentra vormen een groot percentage van het totale inkomen van het bedrijf en kunnen zelfs een van de belangrijkste afdelingen of divisies van het bedrijf zijn. De winst die door de winstcentra wordt gecreëerd, wordt gebruikt om de kosten te dekken, kostencentra te financieren, te investeren, te ontwikkelen en uit te breiden naar nieuwe bedrijfsondernemingen. Een van de belangrijkste winstcentra van een bedrijf is hun verkoopafdeling, die verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de omzet van het bedrijf. Winstcentra werken met het oog op winst en daarom hebben winstcentra agressieve managementtechnieken nodig om kosten gecontroleerd te houden.

Wat is het verschil tussen Cost Center en Profit Center?

Bedrijven bestaan ​​uit een verzameling van eenheden, afdelingen en secties, bekend als bedrijfsonderdelen. Sommige eenheden creëren grote inkomsten en winst voor een onderneming, terwijl sommige eenheden kosten en kosten veroorzaken. Echter, beide typen bedrijfsonderdelen resulteren in winst en kunnen winst direct of indirect genereren. Winstcentra zoals verkoopafdelingen zijn winstcentra die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal bedrijfswinsten. Kostencentra zoals onderzoek en ontwikkeling, marketing, klantenservice, IT en onderhoud resulteren in grote korte termijn kosten, maar zonder deze afdelingen kan een bedrijf geen langetermijnwinst maken; Daarom zijn kostencentra essentieel voor de goede looptijd en op lange termijn winstgevendheid en succes van bedrijven.

Samenvatting:

Kostencentrum vs Profit Center

• Bedrijven bestaan ​​uit een verzameling van eenheden, afdelingen en secties bekend als bedrijfsonderdelen. Sommige eenheden creëren grote inkomsten en winst voor een onderneming, terwijl sommige eenheden kosten en kosten veroorzaken.

• Een kostencentrum is een afdeling of onderdeel van een algemene organisatie die kosten voor het bedrijf creëert, maar niet rechtstreeks aan het winnen van een winst deelneemt. Het kan echter indirect bijdragen aan de winstgeneratie.

• Winstcentra zijn afdelingen, secties of onderdelen van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het winnen van winst.