Verschil tussen Bijdrage Margijn en Bruto Marge

Bijdrage Marge vs Bruto Marge

Bruto marge en bijdrage marge lijken op elkaar en zijn belangrijke indicatoren van de winstgevendheid van een onderneming. Zij bieden allebei informatie die belangrijk is om beslissingen te nemen over de productieniveaus. Bijdrage stelt een bedrijf in staat om het breakeven punt te berekenen (wat is de hoeveelheid goederen die voor het bedrijf moeten worden verkocht aan het breakeven). De brutowinst helpt een onderneming om verschillende producten en diensten te vergelijken en te identificeren welke producten het bedrijf produceert, het meest winstgevend zijn. Het artikel biedt een uitgebreide toelichting op elke term en laat de overeenkomsten en verschillen zien tussen de bijdrage en de brutomarge.

Bruto marge

De bruto marge (ook wel de brutowinstmarge genoemd) is het percentage van de totale omzet die door een bedrijf wordt behouden zodra alle kosten verbonden aan het produceren en verkopen van goederen en diensten zijn geweest verantwoord. Bruto marge wordt berekend als de totale omzet van het jaar - de kosten van de verkochte goederen, gedeeld door de totale omzet voor het jaar. Het berekende aantal is het percentage dat het bedrijf behoudt op elke $ 1 van de verkoop, om te betalen voor de overige kosten. Investeerders hebben doorgaans de neiging om hun geld te investeren in bedrijven die een hogere bruto marge hebben, waardoor een bedrijf met een hogere bruto marge meer geld oplevert. Bruto winst en bruto marge zijn belangrijke indicatoren van de winstgevendheid van een onderneming. De brutomarge helpt bedrijven ook de prijs te bepalen waar zij goederen en diensten moeten verkopen. De brutomarge geeft ook een indicatie of de kosten van de verkochte goederen van de onderneming te hoog zijn en de controle nodig hebben.

Bijdrage Margin

Om de bijdrage te verduidelijken, is een begrip van de kosten van het bedrijf essentieel. Een bedrijf heeft twee soorten kosten; vaste kosten en variabele kosten. Vaste kosten veranderen niet met de output van het bedrijf (behalve na een bepaald niveau), maar de variabele kosten zullen toenemen aangezien de output stijgt. De bijdrage wordt berekend door de variabele kosten van een product uit de omzet te verminderen om te onthullen wat er over is om te betalen voor vaste kosten. Bijdrage marges zijn behulpzaam bij het berekenen van een breakeven punt van een bedrijf. Bijdrage kan ook berekend worden per eenheidsbasis, en die de gelden die een bedrijf ontvangt bij elke verkoop tonen.

Wat is het verschil tussen de Bijdrage Margin en de Bruto Marge?

Bruto marge en contributiemarge worden berekend op basis van cijfers die voorkomen op de winst- en verliesrekening van een onderneming. Bruto marge en bijdrage marge zijn zowel nuttig als bedrijven bij het nemen van beslissingen met betrekking tot productieniveaus. Beide deze cijfers geven een indicatie van de winstgevendheid van een bedrijf; er zijn echter een aantal verschillen tussen de twee. Het belangrijkste verschil is dat bij de berekening van de brutomarge de verkoopkosten die afkomstig zijn van de totale omzet verminderd, vaste kosten en variabele kosten kunnen omvatten, terwijl de bijdrage wordt berekend door alleen variabele kosten te verminderen uit de totale omzet.

Samenvatting:

Bijdrage Marge vs Bruto Marge

• De brutomarge en de bijkomingsmarge lijken nogal op elkaar en zijn belangrijke indicatoren voor de winstgevendheid van een onderneming.

• De bruto marge (ook wel de brutowinstmarge genoemd) is het percentage van de totale omzet die door de vennootschap wordt behouden zodra alle kosten verbonden aan het produceren en verkopen van goederen en diensten zijn verantwoord.

• De bijdrage wordt berekend door de variabele kosten van een product uit de omzet te verminderen om te onthullen wat er over is om te betalen voor vaste kosten.

• Bij de berekening van de brutomarge, kunnen de verkoopkosten die afkomstig zijn van de totale omzet verminderd worden, vaste kosten en variabele kosten omvatten, terwijl de bijdrage wordt berekend door alleen variabele kosten te verminderen uit de totale omzet.