Verschil tussen Clearing and Settlement

Clearing vs Settlement

Clearing en afwikkeling zijn twee belangrijke processen die worden uitgevoerd bij het uitvoeren van transacties in financiële markten waar een scala van Financiële effecten kunnen worden gekocht en verkocht. Clearing en afwikkeling kunnen bedrijven vrijmaken om eventuele rechtenverplichtingen te realiseren, die worden gecreëerd in de handel in effectenhandelingen, en om afspraken te maken zodat de fondsen en effecten tijdig en efficiënt kunnen worden overgedragen. In het artikel wordt duidelijk uitgelegd hoe elk van deze functies in het proces van effectenhandel valt, legt de relatie tussen de twee processen uiteen en legt de overeenkomsten en verschillen tussen clearing en settlement af.

Wat is Clearing?

Clearing is het proces van de afwikkeling van vorderingen van een set financiële instellingen tegen de vorderingen van andere financiële instellingen. Het proces van clearing vindt plaats tussen de tijd dat een handel wordt uitgevoerd en een afwikkeling wordt gemaakt. Zodra een handel in een financiële markt is uitgevoerd of afgerond, wordt de clearingbureau in kennis gesteld, die vervolgens de transactie zal opruimen. Clearing is vergelijkbaar met boekhouding, waar het clearinghuis de databases bijwerkt door de koper en verkoper van de transactie te vergelijken, en bevestigt dat beide partijen in overeenstemming zijn met de handelsvoorwaarden. Vervolgens gaat het clearinghuis in een proces dat bekend staat als 'netting'. '

Aangezien er op een dag een groot aantal transacties en transacties op de financiële markten optreedt, maakt het clearinghuis gebruik van een geautomatiseerd systeem om de koop- en verkooporders af te zetten, zodat slechts een paar transacties daadwerkelijk moeten worden geregeld. Zodra de kopers en verkopers nauwkeurig zijn gecompenseerd en nauwkeurig gecontroleerd, zal het clearinghuis de partijen bij de transactie informeren en afspraken doen om de gelden aan de verkoper en de effecten aan de koper over te dragen.

Wat is afwikkeling?

Vereffening is de stap die het laatste komt bij het proces van effectenverkoop. Bij afwikkeling zal de koper zijn kant van de transactie voltooien door de nodige betalingen aan de verkoper te doen, en de verkoper zal op zijn beurt de effecten die aan de koper zijn gekocht, overdragen. De vereffening zal worden afgerond wanneer het clearingbedrijf de eigendom van de effecten overdraagt ​​aan de koper en zodra de fondsen aan de verkoper zijn overgedragen. Aandelen en obligaties worden afgewikkeld na 3 dagen vanaf de datum van uitvoering; overheidsobligaties, opties en beleggingsfondsen vestigen zich een dag na de uitvoeringsdatum en deposito's worden gewoonlijk op dezelfde dag als de uitvoering afgerond.

Wat is het verschil tussen Clearing and Settlement?

Clearing en afwikkeling zijn beide processen uitgevoerd door een clearinghouse in het proces van effectenhandel. Het is belangrijk dat er een sterk clearing- en afwikkelingssysteem is ingesteld om de soepele effectenhandel op financiële markten te handhaven. Clearing is het tweede deel van het proces dat zal komen na de uitvoering van de handel en vóór de afhandeling van de transactie. Clearing is waar kopers en verkopers worden gecompenseerd en bevestigd, en transacties worden afgeschreven (set buy with sales transacties), zodat slechts een paar transacties daadwerkelijk moeten worden afgerond. Afwikkeling is de laatste fase van het proces waarbij het clearingbedrijf de eigendom van de effecten die aan de koper wordt gekocht, overdraagt ​​en de geld in betaling aan de verkoper overdraagt.

Het belangrijkste voordeel van het clearing- en afwikkelingssysteem is de beveiliging van de transacties. Aangezien het proces door een clearingbedrijf wordt uitgevoerd, kunnen de kopers en verkopers ervoor zorgen dat de levering van effecten en fondsen op een tijdige en nauwkeurige manier plaatsvindt.

Samenvatting:

Clearing vs Settlement

• Clearing en afwikkeling zijn twee belangrijke processen die worden uitgevoerd bij het uitvoeren van transacties in financiële markten waar een aantal financiële effecten kunnen worden gekocht en verkocht.

• Het is belangrijk dat er een sterk clearing- en afwikkelingssysteem is ingesteld om de soepele effectenhandelstransacties op de financiële markten te handhaven.

• Clearing is het proces van de vereffening van vorderingen van een set financiële instellingen tegen de vorderingen van andere financiële instellingen.

• Clearing is vergelijkbaar met boekhouding, waar het clearinghuis de databases bijwerkt door de koper en verkoper van de transactie te vergelijken, waarbij wordt bevestigd dat beide partijen in overeenstemming zijn met de handelsvoorwaarden.

• Bij afwikkeling voltooit de koper zijn kant van de transactie door de nodige betalingen aan de verkoper en de verkoper te doen, op zijn beurt overdracht van de aan de koper aangekochte effecten.