Verschil tussen klassebewustzijn en onwaarbewustzijn

Kernverschil - Klassebewustzijn ten opzichte van onwaarbewustzijn

De concepten klasbewustzijn en valse bewustzijn zijn twee concepten die door Karl Marx zijn geïntroduceerd, alhoewel er een duidelijk verschil is tussen deze twee woorden. Voordat u de begrippen begrijpt, moet u erop wijzen dat Karl Marx een van de fundamentele theoretische theologen van de sociologie is, hoewel hij veel meer dan een blote socioloog was. Hij was ook een econoom die de basis legde voor de sociologie van het conflictperspectief. Karl Marx sprak voornamelijk over het kapitalisme en de problemen die hij heeft gecreëerd. Hij begreep de maatschappij door middel van sociale lessen. Volgens hem zijn er voornamelijk twee klassen in de kapitalistische samenleving. Zij zijn de kapitalisten en de proletariaten. Dit bewustzijn van Marx's perspectief stelt ons in staat om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de twee concepten en het verschil. Het sleutelverschil tussen hen is dat klasbewustzijn het bewust is dat een groep over hun sociale, economische en politieke positie in de samenleving beschikt, terwijl valse bewustzijn is het verwronge bewustzijn dat een individu van zijn positie in de samenleving heeft. Dit laat het individu niet toe om dingen duidelijk te zien. Dit is het belangrijkste verschil tussen klasbewustzijn en valse bewustzijn. Zoals u in dit artikel kunt observeren, staan ​​het klasbewustzijn en het valse bewustzijn in tegenstelling tot elkaar.

Wat is klasbewustzijn?

Laten we een ruimer inzicht krijgen in het klasbewustzijn. Zoals hierboven vermeld, verwijst

klasbewustzijn naar het bewustzijn dat een groep over hun sociale, economische en politieke positie in de samenleving heeft. In de lijnen van Marx's gedachten kan dit begrip duidelijk begrepen worden met behulp van de arbeidersklasse. In de kapitalistische samenleving moeten de arbeiders of de proletariaten in extreme omstandigheden heel hard werken. Hoewel ze last hebben van gezondheidskwesties, mentale problemen door de druk van het werk, heeft de werkende klas geen keus. Helaas, zelfs na het afronden van een zware werklast, werd het individu een heel klein bedrag betaald, terwijl de kapitalisten of de eigenaars de winst van de harde arbeid van de arbeiders genoten.Marx wees erop dat dit kan worden aangeduid als de verschillende vormen van uitbuiting van arbeid die plaatsvonden.

Klasbewustzijn komt voor wanneer de arbeidersklasse hun positie in de samenleving realiseert. Zij realiseren zich dat ze door de kapitalisten worden onderdrukt en uitgebuit. Dit bindt de arbeidersklasse samen, omdat ze ervan overtuigen dat het van vitaal belang is om politieke acties zoals revoluties te nemen om de heersende sociale structuur te omzeilen.

Class Conflict

Wat is False Bewustzijn?

Laten we nu aandacht besteden aan het valse bewustzijn.

False bewustzijn verwijst naar de vervormde vormen van bewustzijn dat de individuen van zijn positie in de samenleving hebben. Marx geloofde dat dit een van de sterkste obstakels tegen een revolutie zou zijn omdat de arbeidersklasse zich niet als een eenheid beschouwt. Dit kan ook voorkomen dat ze de realiteit van het kapitalisme zien. De werkersklasse kan bijvoorbeeld blind zijn voor de vormen van onderdrukking en uitbuiting die in de samenleving plaatsvinden. Dit idee van valse bewustzijn kan in de samenleving worden opgericht door middel van ideologie, welzijnsstelsels, enz., Omdat ze een illusie creëren in de gedachten van de arbeidersklasse. Karl Marx

Wat is het verschil tussen klasbewustzijn en onwaarbewustzijn?

Klassenbewustzijn:

Klassebewustzijn verwijst naar het bewustzijn dat een groep over hun sociale, economische en politieke positie in de samenleving heeft.

Onwaarbewustzijn: Onwaar bewustzijn verwijst naar de vervormde vormen van bewustzijn dat de individuen zijn positie hebben in de samenleving.

Kenmerken van klasbewustzijn en onwaarbewustzijn: Werkelijkheid:

Klassebewustzijn:

Hiermee kan het individu de onderdrukking, onderdanigheid en uitbuiting in de samenleving zien.

Onwaarbewustzijn: Dit verdraagt ​​de realiteit.

Politieke Actie: Klassebewustzijn:

Klassebewustzijn leidt tot politieke actie.

Onwaarbewustzijn: False bewustzijn voorkomt dit.

Sociale eenheid: Klassebewustzijn:

Klassebewustzijn verbindt de mensen van een enkele klas samen als ze zich bewust worden van de positie.

Onwaarbewustzijn: False bewustzijn slaagt er niet in om mensen samen te binden.

Image Courtesy: 1. "Battle Strike 1934" [Public Domain] via Commons 2. "Karl Marx" van John Jabez Edwin Mayall - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, Nederland. [Publiek domein] via Commons