Verschil tussen ketting van commando en span van controle

Belangrijkste verschil - Ketting van Commando vs Span of Control

Commandieketen en spanningscontrole zijn twee belangrijke aspecten in een organisatie met betrekking tot organisatorische hiërarchie. Beide termen kunnen verwarren als een en gebruikt verwisselbaar door hun overeenkomsten in objectief, dat is ervoor te zorgen dat menselijk kapitaal binnen de organisatie effectief wordt beheerd. Het belangrijkste verschil tussen opdrachtregel en spanningscontrole is dat de commando betrekking heeft op de niveaus van autoriteit in een bedrijf terwijl het span van de controle het aantal ondergeschikten is van een manager is verantwoordelijk voor de controle.

INHOUD

1. Overzicht en sleutelverschil
2. Wat is de keten van commando
3. Wat is span van controle
4. Vergelijking naast elkaar - Ketting van commando versus Span van controle in tabelvorm
5. Samenvatting

Wat is een keten van commando?

Keten van commando verwijst naar de niveaus van gezag in een bedrijf, i. e. hoe de organisatorische hiërarchie is ontworpen Keten van commando is belangrijk om te begrijpen wie rapporteert aan wie. In de organisatorische hiërarchie is elke positie verbonden met boven boven naar beneden. De manier waarop autoriteit in een verticale lijn stroomt, positie in positie, onthult de keten van commando. De commando kent niet alleen aansprakelijkheid, maar geeft een gezag van autoriteiten en beslissingsbevoegdheden. Keten van commando kan gemakkelijk worden begrepen door te kijken naar de organisatiestructuur, die de structuur van het bedrijf illustreert.

E. g. Volgens het volgende diagram wordt de opdrachtregel verspreid door gebruik te maken van drie lagen waar ondergeschikten aan managers en het bestuurdersrapport aan de CEO rapporteren.

Figuur 01: Commandketting

De commando kent duidelijke autoriteiten, verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid die besluitvormingsvermogen mogelijk maakt. Een gevestigde commando is een prioriteit om ervoor te zorgen dat de taken tijdig worden afgerond waar ondergeschikten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Dit helpt ook managers bij het evalueren van de prestaties van de werknemers omdat de opdrachtregel in aanmerking wordt genomen bij het opstellen van functiebeschrijvingen. De flexibiliteit van de werknemers en de mogelijkheid om snel beslissingen te nemen zijn echter ook van groot belang, soms wanneer de klanten tijdig dienen te dienen.Zo moeten de managers te allen tijde toegankelijk zijn voor ondergeschikten.

Wat is span van controle?

Span van de controle is het aantal ondergeschikten waaraan een manager verantwoordelijk is voor het controleren. Spanning van controle wordt hoofdzakelijk bepaald op basis van het feit of het bedrijf een lange of platte organisatiestructuur aanvaardt.

Lange structuur

In een lange structuur is het spanningsbereik smal. Hoge controle, het gemak van het toezicht op het werk van ondergeschikten en meer kansen voor promotie zijn belangrijke voordelen van een beperkte controle. De beslissingssnelheid is echter traag vanwege de vele beheerslagen en kan communicatieproblemen en vertragingen veroorzaken. Daarom kan het voor sommige marktgeoriënteerde bedrijven moeilijk zijn om te werken met een beperkte controle en efficiënt tegemoet te komen aan de vraag van de klant tijdig. Hoge structuren worden vaak gezien in de overheidssector.

Figuur 02: Lange Structuur

Vlakke Structuur

Vlakke structuur wordt gekenmerkt door een brede controlepaneel; Er zijn dus een beperkt aantal niveaus van hiërarchie. Aangezien het aantal medewerkers dat aan een manager rapporteert hoog is, wordt meer werk gedelegeerd aan ondergeschikten, die hun verantwoordelijkheid en motivatie op hun beurt verhogen, waardoor ze zelfstandig zijn. Besluitvorming is snel van aard met een platte structuur en is zeer responsief op de veranderingen in de markt. De werklast voor managers kan echter buitensporig zijn met een breed scala van controle en problemen van direct toezicht kunnen zich voordoen. Vanuit het perspectief van de ondergeschikten zijn er minder kansen voor promotie. De platte structuur is in veel bedrijven en industrieën zeer gewild geworden, waarbij tijd tot markt en klanttevredenheid een belangrijke beslissende factor zijn.

Naast de organisatiestructuur, beïnvloedt de grootte van de organisatie ook de mate van controle waar veel ondergeschikten aan één manager rapporteren en er is een schaarste aan personeel met leidinggevende vaardigheden.

Wat is het verschil tussen ketting van commando en span van controle?

Ketting van Commando vs Span van Control

Keten van commando verwijst naar niveaus van gezag in een bedrijf (ontwerp van organisatorische hiërarchie) Span van controle is het aantal ondergeschikten een manager is verantwoordelijk voor het controleren.
Natuur
Keten van commando bepaalt wie aan wie verslag doet. Span van controle is gebaseerd op de manager-ondergeschikte ratio.
Afhankelijkheid
Keten van commando hangt af van de organisatorische hiërarchie. Spanning van de controle hangt voornamelijk af van de aard van de klantenkring en de industrie.

Samenvatting - Keten van commando tegen span van controle

Het verschil tussen opdrachtregel en spanningsregeling hangt af van het niveau van het gezag in een bedrijf (opdrachtregel) en het aantal ondergeschikten die een manager verantwoordelijk is voor het toezicht (span van controle). Ondanks de verschillen zijn beide commando-commando's en spanningscontroles aangewezen om een ​​gelijkwaardig doel te bereiken, die ervoor zorgt dat ondergeschikten verantwoordelijk zijn voor hun taken en hun managers kunnen bereiken wanneer ze over zaken als gevolg van verschillende organisatorische verschillen willen bespreken.

Download PDF Versie Ketting van Command vs Span van Controle

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en gebruiken voor offline doeleinden zoals per citat notities. Download hier PDF-versie Verschil tussen opdrachtregel en span van controle.

Referenties:

1. "Span van controle in management: Definitie, nadelen en voordelen. "Studie. com. n. d. Web. Beschikbaar Hier. 01 juni 2017.
2. Johnson, Sophie. "Ketting van commando in organisatorische structuur. "Chron. com. N. p. , n. d. Web. Beschikbaar Hier. 01 juni 2017.
3. 'Tall Vs. Vlakke organisatiestructuur. "Chron. com. N. p. , n. d. Web. Beschikbaar Hier. 01 juni 2017.

Image Courtesy:

1. "Lululemon Formal Organizational Structure Chart" door Tdotolson - Eigen werk (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia