Verschil tussen centralisatie en decentralisatie

Centralisatie versus Decentralisatie

Decentralisatie is een belangrijk concept dat de laatste decennia een onderwerp van heet debat is geweest. Het geldt voor alle organisaties en zelfs overheden en betreft de devolutie van de macht van boven naar beneden, graswortelniveaus. Centralisatie is juist het tegenovergestelde van decentralisatie, aangezien het een sterk centrum voorstelt die alle bevoegdheden van de niveaus afneemt. Er zijn nog veel meer verschillen tussen centralisatie en decentralisatie die in dit artikel worden genoemd.

Er zijn organisaties die sterk gecentraliseerd zijn en de beslissende macht blijft in de handen van een gekozen paar. Vanuit de planning en de implementatie van strategieën worden alle belangrijke beslissingen genomen door de hoogste beheersniveaus en worden de werknemers op lagere niveaus afgedwongen. Hoewel het gaat om governance, is dit een systeem dat afwijkt van de aspiraties en de hoop van gewone mensen, maar blijft in plaats in landen met dictators en despoten. Het is in democratieën dat we het concept decentralisatie zien waar er een bewuste poging is om macht en gezag te verdelen naar lagere niveaus. Dit helpt bij bestuur op lokaal niveau dat gevoelig is voor de behoeften en ambities van de mensen.

Op decentraal niveau verwijst decentralisatie naar een situatie waarin de macht op verschillende niveaus wordt verdeeld en de machtsstructuur heeft de vorm van een piramide waar de kracht van boven af ​​komt en tot aan de laagste niveaus van de structuur. Dit type van een structuur is handig, vooral omdat organisaties groter worden dan ooit en beslissingen kunnen worden genomen op lagere niveaus die bijdragen aan een efficiëntere organisatie van een organisatie. Door veel beslissingen op lagere niveaus wordt veel tijd besparen en verbeteringen die niet mogelijk zijn in een zeer gecentraliseerde structuur kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd. Daardoor gedecentraliseerde structuur is een bottom to top benadering tegen een gecentraliseerde structuur die een top naar beneden benadering is. In een gedecentraliseerde structuur hoeven de werknemers niet te wachten op bestellingen van bovenaf en kunnen ze zelfbeheersing aanpakken, wat resulteert in betere efficiëntie en productiviteit.

Kortom:

Centralisatie en decentralisatie

• Centralisatie en decentralisatie zijn belangrijke concepten in de verdeling van bevoegdheden en gezag in een organisatie.

• Hoog gecentraliseerde structuur verwijst naar een organisatie waarbij beslissing Het maken van bevoegdheden ligt in de handen van de overblijvende personen bovenaan en de structuur heet een top naar beneden aanpak.

• Gedecentraliseerde structuur is een die een bottom to top benadering aanneemt en de devolutie van krachten op lagere niveaus mogelijk maakt.

• Decentrale structuren worden gezien als een noodzaak in de context van vandaag met grotere en grotere bedrijven die tot stand komen.

• Centralisatie en decentralisatie zijn belangrijke concepten die op vele andere terreinen ook worden gebruikt.