Verschil tussen de Baptisten en Pinksteren

Baptiste vs Pinksteren

Baptisten en Pinksteren zijn twee groepen van het christendom, die delen bepaalde overeenkomsten en toch hebben ze veel verschillen in hun overtuigingen. Men wordt vaak verward tussen deze twee groepen, terwijl anderen niet weten van de verschillen tussen doper en pinkster. Daarom streeft dit artikel naar de verschillen tussen Baptisten en Pinksteren door te onderscheiden door eerst een korte inleiding over hen te geven.

De Baptisten worden het best omschreven als leden van de Protestantse Christelijke denominatie die de doop pleiten voor de volledige onderdompeling van alleen volwassen gelovigen, in tegenstelling tot wangedrag of besprenkeling. De manieren van de Baptisten zijn divers en ze zijn bekend om stil te zijn in hun gebeden en zingen zingen in lof van de heer zachtjes. Bescheidenheid is de sleutel tot de baptisten en ze houden van hedendaagse muziek. Voor een Baptist wordt het geloof eeuwig gered, zodra zij Jezus Christus ontvangen hebben als hun redder en dat zij gered worden zodra zij hun zonden hebben begerd en gebeden.

Pinksteren

Hoewel de Pinksteren in de Heilige Drie-eenheid geloven, geloven ze meer in de Geest en doop van de Heilige Geest. Zij geloven dat de glossolalia het eerste bewijs van de Doop in de Heilige Geest is en de persoon niet gered is tot hij of zij geloofd, ondergedompeld en ontvangen heeft van het 'cadeau van de Heilige Geest'. "Zij geloven ook dat men verlossing verliest zodra hun geloof verloren gaat en daarom niet in eeuwige zaligheid gelooft. Ook, Pinksteren geloven in tongen te spreken en ze worden vaak gezien gebeden en zingen in luide stemmen. Terwijl ze meestal gekleed zijn in lange bescheiden jurken zonder juwelen of versiering van welke aard ook, geloven ze ook dat de televisie en het luisteren naar muziek zonden zijn.

Wat is het verschil tussen Pinksteren en Baptisten?

Als onderverdelingen van het christendom, delen zowel de Baptisten als de Pinksteren dezelfde gelovigen van de heilige Drie-eenheid, en toch hebben de Pinksteren de neiging om meer te geloven in de Geest en doop van de Heilige Geest, terwijl de Baptisten er niet tegen zitten.

• De Pinksteren geloven dat God, Jezus en de Heilige Geest één zijn. Volgens hen bestaat God en Jezus werd bedacht toen God Zijn Geest toestaat om Maria te overschaduwen en haar zwanger te maken.

• Hoewel de Baptisten in eeuwige redding geloven, doen Pinksteren het niet. Baptisten geloven dat het geloof voor eeuwig gered wordt zodra zij Jezus Christus ontvangen hebben als hun redder en dat zij gered worden zodra zij hun zonden hebben begerigd en gebeden, terwijl Pinksteren geloven dat iemand niet gered is tot hij of zij geloofd heeft, ondergedompeld, en kreeg het 'geschenk van de Heilige Geest' en dat hij of zij verlossing verliezen zodra hun geloof verloren gaat.

• Terwijl Pinksteren geloven dat glossolalia het eerste bewijs van de doop in de Heilige Geest is, geloven Baptisten niet in het bestaan ​​van een bepaald charismatisch cadeau.

• Pinksters geloven in de gelukzaligheid en bewijs dat ze gered worden door in andere talen te spreken en vaak worden ze gezien als koorzang, werkelijke prediking en bidden met hun handen opgewekt, huilen en soms meer in talen spreken. Dit kan nogal extatisch worden tot het punt van jammeren, dansen, springen en in de Geest rennen. Baptisten zijn meer stil in hun gebeden en zingen en zij geloven dat directe openbaring en tong niet belangrijk zijn.

• In tegenstelling tot de Baptisten laten Pinksteren vrouwen toe om predikanten te worden.

• In termen van jurk geloven zowel Baptisten als Pinksteren in bescheiden kledij, terwijl de Pinksteren een specifieke jurkcode hebben.

Verschil tussen de baptisten en de christenen

Verschil tussen de baptisten en de christenen

Verschil tussen de baptisten en de christenen

  1. Verschil tussen de Lutherse en de Baptisten
  2. Verschil tussen de Baptisten en de Zuidelijke Baptisten