Verschil tussen het doop en het doopsel

Doop vs Doopsel

Omdat doop en doop twee religieuze rituelen zijn die nauw verbonden zijn, is het goed om het verschil tussen doop en doop te kennen. Terwijl de doop uitgelegd wordt, wordt aangenomen dat de twee één zijn en hetzelfde, hoewel er een klein onderscheid bestaat tussen de twee. In het christendom na de geboorte moet een kind worden genoemd en moet het vertrouwen worden ingevoerd. Er zijn echter gevallen waar zelfs volwassenen het christendom willen aannemen en daarom hebben ze een ritueel nodig zoals de zuigelingen verwelkomen worden aan het nieuwe geloof.

Wat is de doop?

De doop is een christelijk ritueel waarbij ablusie wordt uitgevoerd op degene die het geloof accepteert. Dit is een proces dat nodig is om het nieuw aan het geloof te verwelkomen. In deze procedure heeft de persoon water over hen, als een handeling van zuiverheid en onderdanigheid aan het pas aangenomen geloof. Na de doop wordt de persoon aangekondigd om een ​​christen te zijn door de kerk. Er is een debat of de persoon die gedoopt wordt, volledig in water moet worden ondergedompeld om ablusie te verrichten of als een aantal beeldende voorstellingen uit de geschiedenisvertoning, wordt de doop als volledig geformuleerd, zelfs als water over de persoon wordt uitgegoten. Wanneer zuigelingen gedoopt worden, staat het bekend als de jeugddoop.

Wat is de doop?

De kinderdoop wordt beschouwd als een onderdeel van het doopsel. Gedoop is een ritueel waarbij een nieuwgeboren wordt gezegd dat het 'ingebracht' of 'gebracht' wordt aan Jezus Christus. Bij de doop moet de kerk de naam van het kind aankondigen om het bekend te maken dat het kind zo genoemd wordt. Gedoop is ook een middel waarmee een kerk het kind zegent. Dit is zo gedaan dat het kind door zijn hele leven door God wordt gezegend. Hoewel de doop wordt geloofd als een ritueel waarmee het kind het geloof accepteert, is dit niet zo. Volgens het christendom is het aan het kind om zijn geloof te kiezen en geen kerk heeft het gezag om geweld te verlenen dat een kind hun geloof kiest.

Wat is het verschil tussen doop en doop?

• Tijdens de doop, wanneer een zuigeling gezuiverd wordt, is het in dit ritueel dat het zuigeling gedoopt is.

• Omdat de doop wordt verwezen naar een ablusie en het afwassen van zonden, kunnen volwassenen ook gedoopt worden, maar volwassenen kunnen niet gedoopt worden omdat ze al een naam hebben die zij hebben gebruikt. Daarom, terwijl de doop een namenceremonie is, is de doop een sacrament.

• In de doop kan de persoon, zoals het debat staat, volledig in water worden opgeslagen voor ablusie.

• In de doop doortreedt de priester gewoon water op de baby om het ritueel te laten zien.

• Ook omdat volwassenen deel uitmaken van de doop, heeft het meer vrijwillige aanvaarding dan doopsel.

Hoewel beide termen wisselvallig worden gebruikt, is het belangrijk om op te merken dat het onderscheid staat en dus niet als synoniemen kan worden gebruikt. Beide misschien een verbintenis, maar de procedure om het geloof te plegen is anders. De doop wordt beschouwd als meer verbonden aan God, en de doop is een inzet voor de kerk.

Verder lezen:

  1. Verschil tussen doop en bevestiging