Verschil tussen anarchie en tirannie

Anarchie vs Tirannie

Tussen Anarchie en Tirannie kunnen een aantal verschillen worden waargenomen, aangezien zij twee totaal verschillende staten zijn die een maatschappij kan ondergaan. Anarchie is wetteloosheid, wanneer er geen overheid of enige vorm van gezag is om de samenleving te beheersen. In een dergelijke staat gedragen de mensen volgens hun wensen zonder te worden verstoord door een wetshandhavend agentschap. Tirannie is daarentegen een onderdrukkende regering, die de vrijheid van de mensen beperkt. Dit wijst duidelijk op het feit dat tirannie en anarchie twee zeer verschillende voorwaarden zijn. In dit artikel wordt geprobeerd om dit verschil te verduidelijken, terwijl u beide termen beter begrijpt.

Wat is anarchie?

Anarchie kan worden gedefinieerd als volledige aandoening door gebrek aan overheid of controle . In een dergelijke periode ervaren de samenleving een volledige staat van wetteloosheid. Mensen worden onverschillig aan de wetten van de samenleving en gedragen zich op welke manier zij ook kiezen. De geschiedenis levert bewijsmateriaal op situaties waar anarchie plaatsvond. De Franse revolutie en de dertig jaaroorlog kunnen als enkele voorbeelden van anarchie uit de geschiedenis worden beschouwd.

In de periode van anarchie moet elke mens zichzelf verzinnen. Er is geen politie of juridisch kader of hogere autoriteit om mensen te helpen hun gevechten te vechten. Thomas Hobbes, een filosoof, heeft ooit gezegd dat de aangeboren natuur van de mens zelfzuchtig is. Hij geloofde dat mensen alleen aandacht besteden aan hun persoonlijke winst en zou doen wat nodig is om die winsten te behalen. Hij verklaarde verder dat elke man in een dergelijke toestand in een oorlog tegen de andere is betrokken. Anarchie is vergelijkbaar met dit idee van Hobbes omdat er geen hogere autoriteit is.

Wat is Tirannie?

Tirannie kan worden gedefinieerd als wrede en onderdrukkende regering of regel . Onder een tyrannische regering is de vrijheid van de mensen erg beperkt. De mensen hebben weinig ruimte om hun mening te geven. Spreken tegen de heersende autoriteit kan leiden tot ernstige gevolgen. Ook binnen een tyrannische overheid is de informatie die het publiek moet krijgen, beperkt. De pers en de media zijn zeer onder de controle van de overheid dat de informatie wordt gecontroleerd.

Een ander kenmerk in een tyrannische regel is militarisering. Dit betreft het gebruik van strijdkrachten en militaire macht om de wet te handhaven, evenals onderdrukking. In een tirannische overheid wordt de oppositie nauwelijks de gelegenheid gegeven om hun mening te geven en ook openlijk commentaar te geven op de realiteiten van de samenleving.Over het algemeen kan een tirannie een vorm van regering zijn die de stem van de mensen onderdrukt en de wet voor hun voordeel buigt. Een tirannische heerser wordt aangeduid als een tiran. Een tyran is meestal onzeker over zijn macht en gezag dat hij een zeer onderdrukkende heerschappij over de mensen onderhoudt. Hij probeert ook zijn macht te verhogen.

Dit wijst op dat anarchie en tirannie twee vormen zijn die heel anders zijn dan elkaar.

Wat is het verschil tussen Anarchie en Tirannie?

• Definitie van Anarchie en Tirannie:

• Anarchie kan gedefinieerd worden als volledige wanorde door gebrek aan overheid of controle.

• Tirannie kan worden gedefinieerd als wrede en onderdrukkende overheid of regering.

• Heerser of overheid:

• In anarchie is er geen heerser of regering.

• In tirannie is er een zeer onderdrukkende heerser of regering.

• Vrijheid van mensen:

• De mensen in een anarchische maatschappij hebben volledige vrijheid om te doen zoals zij dat willen.

• Onder een tyrannische regel is de vrijheid van de mensen erg beperkt en worden ze onderdrukt.

• Afhankelijkheid van de overheid:

• In een anarchische staat zijn mensen niet afhankelijk van de overheid.

• In een tyrannische regel zijn de mensen zeer afhankelijk van de overheid.

• Wetgevende agentschappen:

• In anarchie zijn er geen rechtshandhavingsinstanties zoals de politie, de rechtbanken, enz.

• In tirannie zijn er niet alleen rechtshandhavende agentschappen maar ook zeer hoge militarisatie van veel instellingen.

Images Courtesy:

  1. Tekening door Jacques-Louis David van de Tennisbaan Eed via Wikicommons (Openbare Domein)
  2. François Gérard, de Franse bevolking die de ruzie van de Tyran vergt door Rama (CC BY-SA 2. 0 fr)