Verschil tussen een arbiter en een bemiddelaar

Arbitrator versus bemiddelaar
In een wereld van nooit eindigende conflicten en controverses zijn efficiënte tussenpersonen tegenwoordig zeer essentieel geworden. Bemiddelaars en arbiters zijn twee van die soort. Omdat ze erg op elkaar lijken in hun werk, worden ze vaak door veel mensen aangenomen als twee verschillende namen voor één persoon. De waarheid is dat, hoewel beide bijdragen aan het oplossen van problemen, ze niet precies hetzelfde zijn. Een bemiddelaar fungeert als een middel om conflicten tussen twee partijen op een andere manier op te lossen. Een arbiter daarentegen doet een soortgelijke taak om een ​​geschil te beslechten of afwijkingen tussen partijen te regelen. Dit artikel belicht de gebieden waar een arbiter verschilt van een bemiddelaar.

Een bemiddelaar kan worden onderscheiden van een arbiter op basis van bespreking van het kwestie- en besluitvormingsproces. Het werk van een bemiddelaar bij een conflict is in wezen het initiëren en helpen van een discussie tussen beide partijen. Een bemiddelaar helpt de partijen bij het vinden van een oplossing voor het probleem, en bevordert of stimuleert daarmee discussies en gesprekken tussen de betrokken partijen. Een arbiter, in dit scenario zou luisteren naar wat de partijen te zeggen hebben. Hij / zij zal nooit degene zijn die een discussie op gang brengt of aanmoedigt.

Een ander gebied dat een verschil tussen de twee markeert, is de besluitvorming. Terwijl een mediator nooit de beslissing neemt voor de partijen, heeft een arbiter het recht om de situatie te beslissen en af ​​te sluiten door een noodzakelijke beslissing te nemen. De beslissing is echter uitsluitend gebaseerd op de argumenten en discussies die door beide partijen zijn geproduceerd.
Arbitrator blijkt nuttig te zijn als de partijen hopen op een sluitende discussie en willen dat iemand de beslissing namens hen neemt. Het probleem hierbij is dat arbiters een groter risico lopen om een ​​'niet zo accuraat' oordeel te vellen, omdat zij zelf niet degenen zijn die direct bij de kwestie betrokken zijn. In tegenspraak daarmee laat een bemiddelaar door geen opties voor besluitvorming te bieden het definitieve vonnis volledig over aan de twee partijen, en blijft dus aan de veilige kant.

In het algemeen hebben zowel de bemiddelaar als de bemiddelaar een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten. Zolang problemen zijn opgelost, is hun werk gedaan.